Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJonas, Hansen
dc.contributor.authorSkaug, Pernille Engstrøm
dc.date.accessioned2016-02-11T09:10:16Z
dc.date.available2016-02-11T09:10:16Z
dc.date.issued2015-12-16
dc.description.abstractAvhandlingen omhandler en sammenligning av norske, danske og svenske regler om pantsettelse av en næringsvirksomhets formuesmasse, slik denne er til enhver tid. Oppgavens hovedproblemstilling er hvordan tingsinnbegrepspantene i tre landene skiller seg fra hverandre på sikringsstadiet. Problemstillingen besvares ved en rettsdogmatisk fremstilling av reglene. Det gjøres ved en analyse av reglene, der rettstilstanden vil søkes avklart de lege lata, og i særskilte tilfeller også vurderes de lege ferenda.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8464
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8040
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDJUR-3902en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Privatrett: 342en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Private law: 342en_US
dc.titleNordiske tingsinnbegrepspant – en sammenligning av sikringsstadieten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel