Show simple item record

dc.contributor.authorReedtz, Charlotte
dc.contributor.authorMørch, Lisbeth
dc.contributor.authorLauritzen, Camilla
dc.date.accessioned2016-03-04T12:29:03Z
dc.date.available2016-03-04T12:29:03Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractI følge nye norske lover skal helsepersonell i psykisk helsevern for voksne registrere, kartlegge og ivareta psykiatriske pasienters mindreårige barn. Dette fordi barn av foreldre med psykiske lidelser er en stor risikogruppe i samfunnet og svært mange av disse barna er i risiko for å utvikle psykiske lidelser selv. Formålet med denne studien er å evaluere i hvilken grad helsepersonell registrerer barn av psykisk syke pasienter i elektronisk pasientjournaler i tråd med helsepersonelloven. Moderne implementeringsteori er et viktig verktøy for å forstå og støtte endringer i klinisk praksis innen psykisk helsevern for voksne og benyttes som rammeverk i artikkelen. Deltakerne i studien er alle pasienter i en allmennpsykiatrisk klinikk i Nord-Norge pr. januar 2013. Svært få pasienter i klinikken var registrert med mindreårige barn. Med nåværende takt i registreringer av pasienters barn vil det ta 19 år før pasienters barn blir registrert i elektronisk pasientjournaler slik det nye lovverket forutsetter. De ønskede endringer i klinisk praksis viser seg vanskelige å implementere. Det kan være ulike årsaker til dette og forfatterne fremmer flere forslag til hva som må gjøres for at endringene i klinisk praksis skal skje raskere.en_US
dc.descriptionAccepted manuscript version. For published version, go to <a href=https://www.idunn.no/nsf/2015/01/registreres_psykiatriske_pasienters_barn_i_elektronisk_pasi>source</a>.en_US
dc.identifier.citationNordisk sygeplejeforskning 2015:36-45en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1233055
dc.identifier.issn1892-2686
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8700
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8258
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/nsf/2015/01/registreres_psykiatriske_pasienters_barn_i_elektronisk_pasien_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectBarn som pårørendeen_US
dc.subjectendring av klinisk praksisen_US
dc.subjectforebygging av psykiske lidelseren_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757en_US
dc.titleRegistreres psykiatriske pasienters barn i elektronisk pasientjournal?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record