Show simple item record

dc.contributor.authorJøraholmen, May Wenche
dc.contributor.authorAcharya, Ganesh
dc.contributor.authorSkalko-Basnet, Natasa
dc.date.accessioned2016-03-10T13:35:56Z
dc.date.available2016-03-10T13:35:56Z
dc.date.issued2015-04-20
dc.description.abstractBruk av nanoteknologi innenfor medisin er økende, og mange nanopartikulære såkalte «drug delivery-systemer» er allerede ute på markedet og enda flere er i pipeline. Det er blant annet stor interesse for bruk av polymeriske miceller, dendrimerer, liposomer og polymeriske nanopartikler som nanobærere for legemidler. Potensialet som ligger i bruk av nanoteknologi er fremdeles ikke fullt utnyttet ved lokal behandling av genitale infeksjoner. Seksuelt overførbare infeksjoner er et økende folkehelseproblem. Dette er ofte residiverende infeksjoner, noe som i stor grad skylles ufullstendig behandling. Til tross for at slike infeksjoner kan medføre alvorlige konsekvenser som sterilitet, forstadier til kreft og premature fødsler, finnes det begrensede behandlingsalternativer på markedet. Dagens lokale behandlingsalternativer viser ofte skuffende klinisk effekt, trolig som følge av mangel på optimale farmasøytiske formuleringer. I utviklingen av egnede formuleringer må utfordringer knyttet til slimhinnebarrieren, vaginal pH og fysiologiske forandringer i vagina tas i betraktning. Nanopartikler har vist potensial til å forbedre den kliniske effekten av legemidler, og til å forbedre lokal behandling av vaginale infeksjoner. Denne oversiktsartikkelen diskuterer nanobærere som har vist i publiserte in vitro- og in vivo-eksperimenter og kliniske studier å være lovende systemer til å forbedre lokal behandling av genitale infeksjoner.en_US
dc.description.abstractNanotechnology applied to drug delivery shows a great potential, with several nanosystems already on the market and a number of nanocarriers in research pipelines. Among others, polymeric micelles, dendrimers, liposomes and polymeric nanoparticles are of great interest as nanodelivery systems. The potential of nanotechnology in vaginal drug therapy is not yet fully exploited. A major concern of current therapy is the high reoccurrences rate due to incomplete eradication of the infection. Despite the necessity of an adequate treatment and the serious consequences of these infections, such as sterility, formation of precancerous lesions, and premature birth, the therapeutic options remain to be limited. Local treatment continues to disappoint clinically, potentially due to use of inadequate drug formulation. Drug delivery challenges such as mucosal barriers, vaginal pH and local physiological changes need to be taken into consideration when designing delivery systems. Nanocarriers may improve the effect of drugs and vaginal drug delivery. Those shown to be suitable vaginal drug delivery systems, and applicable in therapy of genital infections, are discussed in this review.en_US
dc.descriptionPublisert versjon, også tilgjengelig <a href=http://www.farmatid.no/artikler/vitenskap/kan-nanopartikulaere-formuleringer-bedre-behandlingen-av-genitale-infeksjoner>hos tidsskriftet</a>en_US
dc.identifier.citationNorsk Farmaceutisk Tidsskrift 4(2015) s. 22-25en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1238421
dc.identifier.issn0029-1935
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8857
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8390
dc.language.isonoben_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Farmakologi: 728en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Pharmacology: 728en_US
dc.subjectnanopartikulære formuleringeren_US
dc.subjectgenitale infeksjoneren_US
dc.subjectbehandlingen_US
dc.subjectSeksuelt overførbare infeksjoneren_US
dc.subjectvaginal legemiddelbehandlingen_US
dc.subjectmukoadhesive «drug delivery- systemer»en_US
dc.titleKan nanopartikulære formuleringer bedre behandlingen av genitale infeksjoner?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record