Show simple item record

dc.contributor.authorWoldaregay, Ashenafi Zebeneen_US
dc.contributor.authorHartvigsen, Gunnaren_US
dc.contributor.authorWalderhaug, Ståleen_US
dc.date.accessioned2016-03-15T09:29:55Z
dc.date.available2016-03-15T09:29:55Z
dc.date.issued2016en_US
dc.description.abstractFolk som jobber i maritime miljø har ikke enkel tilgang til sentrale helsetjenester, og det gjelder spesielt for sjøfolk som arbeider i arktiske områder. Selv om telemedisin har vært en suksess på land, har telemedisin kun i begrenset grad blitt tatt i bruk til havs. Dette skyldes blant annet fravær av gode kommunikasjonsløsninger, dårlige værforhold, store avstander og lange perioder utenfor rekkevidde for søk- og rednings- (SAR) helikopter - noe som reduserer muligheten for medisinsk evakuering (MEDEVAC). Adopsjon av landbasert teknologi kan fremstå som en rask løsning for å fremskaffe tilgang til medisinskfaglig kompetanse, men dette er ofte utfordrende av ulike grunner. Siden maritim og landbasert telemedisin både kan være konvergent og divergent med hensyn til strukturelle, praktiske og politiske forskjeller så er det nødvendig å identifisere disse forskjellene og studere disse før man eventuelt overfører teknologi og forskningsresultater til maritime forhold. Til tross for disse begrensningene har vi nylig erfart at maritim telemedisin har lykkes i å levere telemedisinske tjenester i Arktis, Antarktis og i andre områder med ekstremvær. Disse tjenestene inkluderer telekonsultasjon, teleradiologi, telekardiologi, tele-ØNH (øre-nese-hals), og teledermatologi. De fleste av disse tjenestene har vært realisert ved hjelp av ulike former for kommunikasjon (satellitt, mobil, radio og andre). Dessuten har alle disse studiene vist bruk av ulike telemedisinske modaliteter inkludert video, stillbilder, lyd og medisinske data. Imidlertid er bruk av telemedisin i forhold til søk og redningstjenester (SAR) ennå ikke fullt utnyttet. Vi ser for oss disse implementert og evaluert slik at telemedisinske tjenester vil danne en underliggende modell for en vellykket gjennomføring av fremtidige søk og redningstjenester. Formålet med denne rapporten er å anslå og analysere nåværende status til telemedisinske tjenester i sammenheng med maritim, ulykker og akuttmedisinske behov under ekstremvær og i arktiske områder. Videre gjennomgås nåværende state-of-the-art systemer for å gjennomføre vellykkede telemedisinske tjenester i arktiske og fjerntliggende områder. Rapporten avsluttes med konkrete anbefalinger for å kunne møte eksisterende problemer med hensyn til søke- og redningsoperasjoner i arktiske strøk.en_US
dc.identifier.citationSINTEF Rapport. 47 p. SINTEF, 2016en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1336560en_US
dc.identifier.isbn9788214060256en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8948
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8522
dc.language.isonoren_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.titleAppendix E Telemedisinske løsninger i maritime operasjoner og redningstjenesteen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapport


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record