Show simple item record

dc.contributor.advisorRøvik, Kjell Arne
dc.contributor.authorGunnarskog, Gaute
dc.date.accessioned2016-04-05T13:18:46Z
dc.date.available2016-04-05T13:18:46Z
dc.date.issued2015-11-16
dc.description.abstractDenne oppgaven har sett på hvordan tildeling av stridsdekorasjoner påvirker norske soldater sin opplevde følelse av anerkjennelse. Stridsdekorasjoner er i Norge først og fremst forbundet med tildelingene til krigshelter fra andre verdenskrig, og mange i Norge kjenner historiene om datidens helter, med Gunnar Sønsteby i spissen! Etter krigen har det ikke vært et system for tildelinger av slike utmerkelser, Norge har da ikke vært i krig siden 1945! I 2009 ble dette endret, og Regjeringen ga tillatelse til at Forsvaret igjen kunne tildele stridsdekorasjoner til soldater som gjør tjeneste for Norge. En stridsdekorasjon er en utmerkelse og medalje som tildeles enkeltsoldater for innsats utover det forventede. De tildeles for enkelthendelser i strid. Anerkjennelse som fenomen er et mangefasettert begrep som forstås og brukes på mange måter. I dagliglivet brukes nok begrepet mest i betydning av «ros» og positive tilbakemeldinger. Denne studien viser at anerkjennelse har betydelig større betydning i praksis og at det for norske soldater oppfattes som helt nødvendig å få anerkjennelse som motivasjonsfremmer, men også for å få bekreftet at deres handlinger blir akseptert av sine omgivelser. Funnene i dette studiet viser at tildelingen og seremoniene knyttet til tildelingene av stridsdekorasjoner gir klare positive utslag i norske soldaters opplevelse av anerkjennelse, både på det individuelle plan og fra omgivelsene. Det er interessant å se at dette ikke bare gjelder de som blir dekorert, men at også kolleger, som ikke er dekorert nyter godt av anerkjennelsen dette medfører. Det er også interessant at alle soldatene som er intervjuet, har opplevd fravær av anerkjennelse. De bruker ganske sterke ord for å forklare sine følelser når de opplevde dette. Studien viser også, litt overraskende, at dekorerte soldater i noen grad føler seg brukt av Forsvaret.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9108
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8674
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-6901
dc.subjectStridsdekorasjonen_US
dc.subjectKrigskorseten_US
dc.subjectAnerkjennelseen_US
dc.subjectMotivasjonen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.titleAnerkjennelse av soldater. Betydningen av gjenopptakelse av tildelinger av Forsvarets stridsdekorasjoneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)