Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEisemann, Martin
dc.contributor.authorLillevoll, Kjersti
dc.date.accessioned2016-04-08T10:20:18Z
dc.date.available2016-04-08T10:20:18Z
dc.date.issued2016-01-26
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractInternettprogram kan hjelpe mot depresjon Internettprogram kan gjøre psykologisk behandling mer tilgjengelig for deprimerte. En doktorgradsavhandling ved UiT viser at internettprogrammet MoodGYM i kombinasjon med oppfølging av en terapeut kan lette depresjonssymptomer. Depresjon er viktig å forebygge og behandle, men mange som søker behandling må vente lenge på et tilbud. Internettprogram brukt som selvhjelp kan være en måte å gi flere behandling, enten alene eller under veiledning av en terapeut. I studien ble 106 pasienter rekruttert fra fastleger og tilfeldig plassert enten i en behandlingsgruppe med veiledet selvhjelp eller på venteliste. Resultatene viste en større bedring av depresjon i behandlingsgruppen enn i ventelistegruppen. I behandlingsgruppen opplevde om lag 48 % betydelig eller full bedring etter endt behandling, mot 18 % i ventelistegruppen. Intervjuer med deltakerne viste at både internettprogrammet og timene med terapeuten bidro til at deltakerne opplevde bedring, og at timene med terapeuten forsterket utbyttet av internettprogrammet. I en annen studie i avhandlingen undersøkte man om det samme internettprogrammet uten terapeutstøtte kunne brukes som depresjonsforebyggende tiltak blant elever i videregående skole. Det fant man ikke støtte for, noe som kan skyldes at få elever lot seg engasjere nok til å ta i bruk programmet. Studiene i avhandlingen gir støtte for at et internettbasert program med terapeutoppfølging kan være virksom depresjonsbehandling, og gir en pekepinn om hvordan elementene i behandlingen bidrar til bedring. I tillegg viser studiene utfordringer ved å anvende individrettede program designet for behandling som universelle forebyggingstiltak blant skoleelever. Økt bruk av veiledet selvhjelp som behandlingstiltak kan bidra til at flere får hjelp mot depresjon.en_US
dc.description.sponsorshipNorges Forskningsråden_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9115
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8680
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Klinisk psykologi: 262en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Clinical psychology: 262en_US
dc.titleInternet-based cognitive behavior therapy for depression: Effectiveness and patient experiencesen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel