Show simple item record

dc.contributor.advisorHoel Lie, Markus
dc.contributor.authorVinje, Helle Vatsaas
dc.date.accessioned2015-03-11T06:09:34Z
dc.date.accessioned2016-05-18T13:09:16Z
dc.date.available2016-05-18T13:09:16Z
dc.date.issued2014-05-05
dc.description.abstractFormålet med avhandlingen er å undersøke hva som regnes som tap, og hvilke tapsposter som kan kreves erstattet med utgangspunkt i lov 21 juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp (heretter forbrukerkjøpsloven eller fkjl.) § 52 og lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (heretter kjøpsloven eller kjl.) § 40. Adgangen til å få tilkjent erstatning for utgifter som har vært forgjeves på grunn av kontraktsbrudd skal særlig undersøkes. Med forgjeves utgifter menes frivillige omkostninger som parten har pådratt seg, men som viser seg å bli unyttige som følge av den andre partens mislighold. Kontraktsparten har for eksempel pådratt seg utgiftene fordi han har stolt på at den andre parten vil oppfylle sin del av avtalen. I slike tilfeller tales det om utgifter som har en verdi for kontraktsparten inntil misligholdet inntreffer. Forgjeves utgifter kan imidlertid også være utgifter parten har pådratt seg i etterkant av den andre partens mislighold, i et forsøk på å begrense kontraktsbruddets omfang. Termene «bortkastede» eller «forspilte» utgifter er også ofte brukt om denne type utgifter, og etter min oppfatning er det ingen vesentlige forskjeller mellom disse termene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9155
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8710
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDJUR-3902en_US
dc.subjectKontraktsretten_US
dc.subjectKjøpsretten_US
dc.subjectErstatningsretten_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340en_US
dc.titleErstatningsrettens omfang etter forbrukerkjøpsloven § 52 og kjøpsloven § 40, særlig om forgjeves utgifter.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record