Show simple item record

dc.contributor.advisorBæck, Unn Doris
dc.contributor.authorEide, Knut Eriksen
dc.date.accessioned2016-05-18T14:06:38Z
dc.date.available2016-05-18T14:06:38Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ studie bygget på etablert teori, med en empirisk del. Formålet med studien var å undersøke hvilken praktisk betydning Bourdieus sjenansebegrep har for individet, klassestrukturer og pedagogikken. For å finne grunnlag for dette, tar studien for seg helhetlig kunnskap om Bourdieus praksisteori, og redegjør for sentrale begreper som habitus, felt og smak. Sjenansebegrepets praktiske betydning diskuteres i lys av praksisteorien, og av uttalelser fra 13 informanter. Data er hentet fra semistrukturerte intervju, og analysert inn i fem hovedkategorier. Studien viser at det finnes muligheter for anvendelse av sjenansebegrepet. Informantenes opplevelser tolkes som i god konsistens med begrepene til Bourdieu. Sjenanse ser ut til å være et vanlig fenomen, og ikke nødvendigvis et atferdsproblem. Det kan være rom i pedagogikken for å se på denne type sjenanse for å finne de hverdagslige situasjonene som kan føre til mangel på mestringsfølelse.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9167
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8716
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3900
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.subjectSjenanseen_US
dc.titleSjenansens betydning - En studie av Pierre Bourdieus sjenansebegrepen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record