Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNormann, Britt
dc.contributor.authorLahelle, Andreas Falck
dc.date.accessioned2014-08-28T05:07:22Z
dc.date.accessioned2016-05-19T08:36:47Z
dc.date.available2016-05-19T08:36:47Z
dc.date.issued2014-05-07
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler førstegangs fysioterapiundersøkelse av personer med hjerneslag og gangproblematikk i kronisk fase. Utarbeiding av forskningsspørsmål og bakgrunn for valg av tema er eget engasjement for den aktuelle pasientgruppen, pasientgruppens store utbredelse, og manglende deskriptiv forskning i fagfeltet. Hensikten med studien er å bidra til økt innsikt i hva som skjer i førstegangsundersøkelse i privat praksis av pasienter med hjerneslag og gangproblemtikk i kronisk fase, og tilføre fagfeltet ny kunnskap. Studiens vitenskapsteoretiske forankring er fenomenologisk og hermeneutisk, og gjennomført ved hjelp av ikke-deltagende videoobservasjon av to førstegangs fysioterapiundersøkelser i privat fysioterapipraksis. To fysioterapeuter med mer enn fem års erfaring i nevrologisk fysioterapi, og to pasienter med hjerneslag og gangproblematikk i kronisk fase ble strategisk valgt ut for deltakelse. Materialet har gjennomgått innholdsanalyse og er drøftet i lys av litteratur om fysioterapiundersøkelse av personer med hjerneslag, teori om enactive intersubjectivity, samt teori om motivasjon og feedback. Analyse av studiens materiale har resultert i to hovedtema med to respektive subtema. Det første hovedtema er «Bevegelsesproblemer, ressurser og prosess» med «Kan – kan ikke – hva er mulig?: om kartlegging og utforskning av endringsmulighet» og «Følger – følger ikke: om match og mismatch i interaksjon» som subtema. Det andre hovedtema er «Motivasjon og retning for behandlingsforløp» med «Vet du at du kan?: om å skape et felles prosjekt» og «Veien videre?: om undersøkelsesfokus og plan» som subtema. I studien fremkommer det at fysioterapiundersøkelsen kan foregå som en kartlegging der fysioterapeuten observerer hva pasienten kan og hvordan funksjonelle aktiviteter utføres, eller som samhandlingsprosess der pasientens endringspotensial utforskes. Studien viser også hvordan kroppslige og verbale aspekter i interaksjon er avgjørende for pasientens oppmerksomhet og engasjement, og bidrar til forståelse av sammenhenger ved pasientens gangproblem. Sentralt i undersøkelsene er fysioterapeutenes tilpasninger av aktiviteter og tilbakemeldinger for å gi pasientene suksessopplevelser og igangsette et felles prosjekt for behandlingsforløpet. Undersøkelsens fokus på ICF-nivå legger føringer for behandlingsforløpets videre intervensjonsplaner, og viser at fluktuering mellom ICF-nivå beriker mulighetene for videre behandling. Nøkkelord: Fysioterapi, hjerneslag, undersøkelse, gange, motivasjon, interaksjon, samhandling, ICF, dynamiske systemteorieren_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9173
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8732
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3990en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en_US
dc.titleFørstegangs fysioterapiundersøkelse av personer med hjerneslag i kronisk fase – om motivasjonsskapning og betydning av undersøkelsesfokusen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)