Show simple item record

dc.contributor.advisorFábregas, Antonio
dc.contributor.authorGjerløw, Torill
dc.date.accessioned2016-05-19T11:44:28Z
dc.date.available2016-05-19T11:44:28Z
dc.date.issued2015-09-03
dc.description.abstractFor å få med seg alle nyansene i et fremmedspråk som spansk, er det viktig å kjenne til og å forstå effekten av de ulike grammatikalske, språklige, kontekstuelle, sosiale og diskursive mekanismene som gjør seg gjeldende i kommunikasjonssituasjonen. Målsetningene i læreplanverket for grunnskolen og den videregående skolen tar høyde for dette, med det er en kjensgjerning at den grammatiske/leksikale delen av opplæringen vies mer oppmerksomhet enn den pragmatiske. Denne oppgaven henvender seg til lærere som underviser i spansk som fremmedspråk, og som savner en måte å presentere og integrere et pragmatisk teorigrunnlag og ditto praksis i undervisningssituasjonen. I den teoretiske delen introduseres og drøftes begrepet pragmatikk og noen av de didaktiske modellene som preger den pedagogiske tankegangen i det gjeldende læreplanverket for norsk skole. De påfølgende forslagene til konkrete didaktiske program baserer seg på en grundig analyse av den pragmatiske funksjonen til diskursmarkørene og de to fortidsformene av verbet på spansk, og kan benyttes som et undervisningsopplegg i spanskklassen, - eventuelt inspirere spansklærere til å utvikle nye didaktiske program som ivaretar det pragmatiske elementet i spanskklassen..en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9196
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8758
dc.language.isospaen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSPA-3991
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Spansk språk: 026en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Spanish language: 026en_US
dc.subjectPragmatikken_US
dc.subjectTidsformeren_US
dc.subjectDiskursmarkøreren_US
dc.subjectFremmedspråken_US
dc.subjectDidaktikken_US
dc.titleLa integración de los contenidos pragmáticos en el aula de ELEen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)