Show simple item record

dc.contributor.advisorSmåbrekke, Lars
dc.contributor.authorSaki, Touloua
dc.date.accessioned2015-03-11T06:09:44Z
dc.date.accessioned2016-05-20T12:49:51Z
dc.date.available2016-05-20T12:49:51Z
dc.date.issued2013-05-20
dc.description.abstractBakgrunn Enderinger i kliniske retningslinjer og refusjonsvilkårene påvirker forskrivning og salg av legemidler . Spiriva® er et langtidsvirkende antikolinergikum som fikk forhåndsgodkjent refusjon for behandling av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) i juni 2008. Dette vil trolig påvirke forskrivning og salg av Spiriva®. Formålet med denne studien er å undersøke hvordan forskrivningsmønstret til KOLS-legemidler og spesielt Spiriva® er endret i forhold til endringene i refusjonsvilkårene. Material og metode Data er fra reseptregisteret (NordPD). Det opprinnelige datamaterialet besto av 11 361 026 utleveringer av legemidler som brukes i KOLS behandlling i perioden 2004 - august 2012. Pasienter over 40 år som har fått utlevert KOLS-legemidler på blåresept i perioden 2004-2011 ble inkludert i studien. Insidente brukere defineres som pasienter som startet på behandling i et bestemt år og har ikke fått utlevert KOLS-legemidler på blåresept tidligere. Pasienter som ikke har utløst resept i løpet av to kalenderår er definer som insidente brukere ved ny utlevering. Prevalente brukere er definert som alle pasienter som har fått utlevert legemidler til KOLS behandling.Monoterapi er definert som utlevering av kun en type KOLS-legemiddel i ett kalenderår. Utlevering av to eller flere legemidler i ett kalenderår defineres som kombinasjonsterapi. Endringer i månedlig salg av KOLS-legemidler som følge av endering i refusjonsvilkårene vil være mulig å beskrive ved hjelp av en tidsrekke. En tidsrekke er en samling av regelmessig gjentatte målinger over tid, hvor hver observasjon påvirker de neste observasjonene. Tilfeldige feil i en observasjon kan også påvirke de neste observasjonene. Dette kalles autokorrelasjon mellom samme variabel. Utfordring i tidsrekkeanalyser er å trekke ut autokorrelasjonselementer for å beskrive trenden. Ved å sammenligne observerte og predikerte antall bruke kan vi evaluere effekten av intervensjonen. For å beskrive enderinger i salg av KOLS-legemidler har vi benytett måleenhetene DDD per 1000 innbyggere per døgn (DDD/1000/døgn), DDD per forskrivning og månedlig prevalens av KOLS-legemiddel brukere. Resultat Det er vanskelig å skille mellom indikasjonene ASTMA og KOLS på grunn av mangel på separerte sykdomskoder i perioden 2004-2006. Dette forårsaker store variasjoner i antall insidente og prevalente. Resultatet i denne studien viser at antall kvinner som får utlevert KOLS-legemidler er høyere enn menn mens DDD per forskrivning er høyere for men en kvinner. Antall brukere av Spiriva® øker signifikant i forhold til predikerte verdier etter 2008. Antall brukere av kombinasjonspreparatene med langtidsvirkende Beta2-agonister og lokale glukokortikoider (LABA/ICS) øker i 2011 sammenlignet med 2009 mens antall brukere av monoterapi langtidsvirkende Beta2-agonister (LABA )og korttidsvirkende antikolinergikum(SAMA) går ned. Konklusjon Antall brukere av Spiriva® har økt signifikant siden preparatet fikk forhåndsgodkjent refusjon. Endering i refusjonsvilkårene har også påvirket salg av andre KOLS-legemidler. DDD per forskrivning er høyere for menn enn kvinner, mens antall kvinner som får utlevert KOLS-legemidler er høyere enn menn.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9232
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8790
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen_US
dc.publisherUniversity of Tromsøen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDFAR-3901en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsfarmasi: 812en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community pharmacy: 812en_US
dc.titleForskrivning av KOLS-legemidler i perioden 2004-2011en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record