Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørnerem, Åshild
dc.contributor.authorHaugland, Nils Andreas Madsen
dc.date.accessioned2014-09-16T05:08:20Z
dc.date.accessioned2016-06-01T10:00:12Z
dc.date.available2016-06-01T10:00:12Z
dc.date.issued2014-05-31
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Gravide med diabetes har økt risiko for makrosomi, preeklampsi og keisersnitt. Formålet med denne studien var å undersøke i) årsaker til keisersnitt hos de som har diabetes, og ii) effekt av makrosomi og preeklampsi på risiko for keisersnitt. Metode: Kvalitetssikringsstudie av 725 gravide med diabetes type I, type II og svangerskapsdiabetes som fødte ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN Tromsø, Harstad, Narvik), Nordlandsykehuset i Bodø, Hammerfest og Kirkenes sykehus i 2004-2012. Opplysninger ble samlet retrospektivt fra det elektroniske journalsystemet. Resultater: Blant alle gravide med diabetes, utviklet 14 % makrosomi (over 4,5 kg), 15 % preeklampsi og 37 % ble forløst med keisersnitt. Blant 258 førstegangsfødende ble 103 (40 %) forløst med keisersnitt og den vanligste årsaken var fosterstress (35 %), mens preeklampsi og makrosomi var årsak hos henholdsvis 12 og 6 %. Blant 467 flergangsfødende ble 167 (35,8 %) forløst med keisersnitt og den vanligste årsaken var tidligere keisersnitt (28 %), mens fosterstress, preeklampsi og makrosomi var årsak hos henholdsvis 16, 11 og 5 %. Blant 258 førstegangsfødende ble 18 av 27 (67 %) med makrosomi og 28 av 53 (53 %) med preeklampsi, forløst med keisersnitt. Blant 467 flergangsfødende ble 29 av 71 (41 %) med makrosomi og 26 av 55 (47 %) med preeklampsi, forløst med keisersnitt. Blant alle 270 forløst med keisersnitt, hadde 17,4 % makrosomi og 20 % preeklampsi. Da alle med diabetes ble analysert samlet, så hadde de som utviklet makrosomi en økt risiko for keisersnitt med Odds Ratio (OR) på 2,05 (95 % konfidens intervall (KI) 1,11-3,78) med p-verdi 0,02, etter justering for alder, KMI, HbA1c, paritet og svangerskapslengde. Preeklampsi var ingen uavhengig risiko faktor for keisersnitt. Konklusjon: Både makrosomi og preeklampsi er viktige årsaker til keisersnitt hos fødende med diabetes, og begge tilstander synes å være underrapportert som årsak til keisersnitt.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9265
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8823
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750en_US
dc.titleÅrsaker til Keisersnitt – ved Diabetes under Svangerskapen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record