Show simple item record

dc.contributor.advisorNjølstad, Inger
dc.contributor.advisorOlsen, Ingrid, Petrikke
dc.contributor.authorHelander, Camilla Hansen
dc.date.accessioned2015-09-05T05:10:48Z
dc.date.accessioned2016-06-01T10:36:46Z
dc.date.available2016-06-01T10:36:46Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.description.abstractPrinsippet om ”Active management of labour” brukes på fødeinstitusjoner i Norge. Prinsippet går ut på at fødselsfremgangen skal ha en cervixdilatasjon på 1 cm per time. Ved manglende fremgang gjøres tiltak i form av amniotomi eller bruk av oxytocin. Det er av interesse å beskrive den gjennomsnittlige lavrisikofødende kvinnen på en fødeavdeling, samt se om slike tiltak blir utført. En retrospektiv, deskriptiv studie av lavrisikofødende kvinner ved fødeavdelingen på Hammerfest sykehus ble gjort. Fødejournaler for 2013 ble gjennomgått. Av totalt 431 kvinner, ble 87(20%) inkludert. Av hele gruppa hadde 79 % tilstrekkelig fødselsprogresjon for 1 cm per time. Av disse ble det gjort tiltak på 81 %. En femtedel hadde protrahert fødselsforløp, og det ble for alle disse gjort fødselsfremmende tiltak. Fødselen endte med operativt forløsning i form av keisersnitt, tang eller vakum hos 17,2 %. Andelen som på grunn av oxytocin eller epiduralbruk ble omgjort fra lav- til høyrisiko under fødselen var 45 %. Fødeavdelingen ved Hammerfest sykehus er tro mot prosedyren som skal hjelpe den fødende kvinne til å ha fremgang i fødselen. Man fant en høy grad av intervensjon på forventet normale fødsler, samt en høy andel operative forløsninger. Man kan derfor spørre om prisen for å følge prinsippet om ”Active management of labour” gir unødvendig intervensjon i en naturlig fødselsprosess.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9277
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8835
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756en_US
dc.titleLavrisikofødende kvinner og deres fødselsforløp på fødeavdelingen ved Hammerfest sykehus.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record