Show simple item record

dc.contributor.advisorMartinussen, Monica
dc.contributor.authorFevang, Monica
dc.date.accessioned2015-06-27T05:07:22Z
dc.date.accessioned2016-06-01T11:50:10Z
dc.date.available2016-06-01T11:50:10Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.description.abstractSkolen er pliktig til å jobbe for et godt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring hos elevene. I dag er det 15- 20 % av norske ungdommer som har psykiske plager og lidelser. Dette kan være risikofaktorer for dårlige skoleprestasjoner og mistrivsel noe som igjen kan føre til at ungdommen marginaliseres i kunnskapssamfunnet. Formålet med denne masteroppgaven var å se på hvilke sammenhenger det var mellom elevenes psykiske helse, og henholdsvis skoleprestasjoner og trivsel. Det ble også undersøkt om demografiske variabler, stressfulle hendelser i tillegg til psykisk helse-variabler kan predikere skoleprestasjoner og trivsel? Utvalget bestod av ungdomsskoleelever (N = 158) i en mindre kystkommune i Nord- Norge. Innsamlingen av data ble gjort ved hjelp av et elektronisk spørreskjema, og analysene av data ble gjort i SPSS. Det var signifikante sammenhenger mellom de fleste skalaene som målte psykisk helseplager (SDQ-Nor) og selvrapporterte totalkarakterer (r mellom -.16 og -.34). Den sterkeste sammenhengen var mellom skalaen som målte hyperaktivitet og totalkarakterer. Det var også signifikante sammenhenger mellom psykiske helseplager og skoletrivsel. Den sterkeste korrelasjonen var mellom totalskåren på SDQ-Nor og trivsel (r = -.59**). Hierarkisk regresjonsanalyse ble brukt for å predikere skoleprestasjoner og trivsel. Totalkarakteren ble predikert av demografiske variabler og psykiske helsevariabler (R2 = .16), mens trivsel ble predikert av demografiske variabler, livshendelser og psykisk helsevariabler (R2 = .42). Resultatene gav støtte til at det var en sammenheng mellom psykiske helseplager og hvordan elevene presterte og trivdes på skolen. Nøkkelord: psykisk helse, hyperaktivitet, skoleprestasjoner, skoletrivsel, barnevernen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9283
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8842
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3980en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.subjectpsykisk helseen_US
dc.subjectskoleprestasjoneren_US
dc.subjectskoletrivselen_US
dc.subjectbarnevernen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en_US
dc.titleSkoleprestasjoner og trivsel: en spørreundersøkelse blant elever i ungdomskolen.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)