Show simple item record

dc.contributor.advisorHeimly, Finn Steinar
dc.contributor.authorAndresen, Anita Irene
dc.date.accessioned2016-06-20T10:20:10Z
dc.date.available2016-06-20T10:20:10Z
dc.date.issued2015-11-27
dc.description.abstractTittel: Bidrar balanserte målinger til bedre lønnsomhet – en empirisk studie av små og mellomstore bedrifters bruk av balanserte målinger. Formål: Formålet med studien er å kartlegge om og hvordan SMB bruker balanserte målinger og om balanserte målinger har betydning for lønnsomheten. Studien er begrenset til private profittmaksimerende virksomheter. Metode: For å svare på problemstillingen er det gjennomført to undersøkelser; en sekundærundersøkelse med analyse av nøkkeltall fra årsregnskap for å kunne konkludere på oppnådd lønnsomhet og en primærundersøkelse, intervju, for å kunne avkrefte eller bekrefte forskningsspørsmålene. Det teoretiske grunnlaget for studien har tatt utgangspunkt styringsverktøyet Balansert Målstyring som er utviklet av Robert S. Kaplan og David P. Norton. Resultater: Studien har vist at bedriftene har et bevisst forhold til balanserte målinger, bedriftene arbeider målbevisst med strategiarbeid og har en helhetlig tankegang i forhold til det å hensynta de sider av virksomheten som er med å påvirke det finansielle resultatet. En av bedriftene har valgt å implementere Balansert Målstyring, mens de øvrige bedriftene bruker mye av samme metodikken uten den samme metodiske tilnærmingen i operasjonaliseringen av strategien. Et fellestrekk fra studien er at bedriftene opplever deler av strategiarbeidet som utfordrende, ikke å sette mål, men å utvikle systemer for oppfølging av måltall som ikke er for ressurskrevende. Strategiarbeid blir ofte sett på som en sideaktivitet internt i organisasjonene og ikke som en integrert og kontinuerlig prosess på linje med ordinær drift. Et annet interessant funn er flere av respondentenes kobling mellom behovet for å knytte måloppnåelse opp mot utvikling av en riktig bedriftskultur. Konklusjon: Studien kan ikke vise til funn som bekrefter forskningsspørsmålene eller problemstillingen. Små og mellomstore bedrifter bruker balanserte målinger til en viss grad og er en del av bedriftenes strategiarbeid. Resultatene gir imidlertid ingen entydig svar på at balanserte målinger bidrar til bedre lønnsomhet og inidkerer også at BM som styringsmodell, slik den fremstår i dag, ikke er tilpasset små og mellomstore virksomheter.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9302
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8859
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3904
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleBidrar balanserte målinger til bedre lønnsomhet? - En empirisk studie av små og mellomstore bedrifters bruk av balanserte målingeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record