Show simple item record

dc.contributor.advisorBones, Stian
dc.contributor.authorAugestad, Ragnar Haraldssønn
dc.date.accessioned2016-06-20T11:54:18Z
dc.date.available2016-06-20T11:54:18Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.description.abstractDenne avhandlinga tar for seg organiseringa og gjennomføringa av tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms, med utgangspunkt i arbeidet til evakueringskommisjonen som sat i Tromsø. Her vert dei mest sentrale aktørane tatt opp, som saman med evakueringskommisjonen, var Nasjonal Samling (NS), Reichskommissariat (RK) og Wehrmacht. Det som er hovudfokus i forhold til desse aktørane er samspelet mellom dei, konfliktar som oppstod og korleis samarbeidet var. Kven som var den leiande part vert også sedd på. Innanfor desse organisasjonane er det viktige enkeltpersonar som er verd å sjå nærmare på. Ragnar A. Hansen i evakueringskommisjonen, Jonas Lie og Johan Andreas Lippestad i NS og Josef Terboven i RK. Desse personane var svært sentrale under tvangsevakueringa, og er ein viktig del av denne avhandlinga. Her har det vore viktig å sjå på kva dei gjorde, og kva rolle dei spela innanfor tvangsevakueringa. Dei lokale føresetnadane i Tromsø hadde også mykje å seie i tvangsevakueringa. Sjukehusplassar, innkvartering av evakuerte, forsyningssituasjonen og alle dei som hjelpte til i byen var av stor betydning for kor godt ein klarte å løyse denne krisa, og er noko som vert undersøkt her.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9314
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8878
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHIS-3900
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Moderne historie (etter 1800): 083en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Modern history (after 1800): 083en_US
dc.titleOrganisering og gjennomføring av tvangsevakueringa hausten 1944: Arbeidet til evakueringskommisjonen i Tromsøen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)