Show simple item record

dc.contributor.advisorKnut, Mikalsen
dc.contributor.authorHansen, Jon Aleksander
dc.date.accessioned2016-07-06T09:25:50Z
dc.date.available2016-07-06T09:25:50Z
dc.date.issued2016-05-13
dc.description.abstractOppgaven er en analyse av IOGT og Det Norske Totalavholdsselskaps(DNT) valg av politiske påvirkningstrategier i utformingen av norsk alkoholpolitikk etter 1945. I hovedsak hadde disse organisasjonene tre valg for i sine forsøk på å påvirke regjeringens alkoholpolitikk fra 1945 og fram til i dag. Valgene stod mellom: den numeriske demokratiske kanal, korporativisme og lobbyisme.I tillegg kan også henvendelser til media tolkes som en fjerde strategi. Alt etter hva som var mest hensiktsmessig i forsøket på å bli hørt, ble disse tre hovedstrategiene rettet mot nivåene: Stortinget, regjeringen eller den statlige forvaltningen. I forskningen gjøres det forsøk på å finne svar på resultatet av en organisasjonpolitisk endringsprosess over tid i valg og mulighet til påvirkning av norsk alkoholpolitikk. Hvilken av disse tre politiske påvirkningstrategiene: numerisk demokratisk, korporativisme og lobbyisme vant fram som hovedverktøy i forsøket på å påvirke utformingen av norsk alkoholpolitikk i denne perioden? For å få svar på dette spørsmålet er det dokumentanalyse og intervju som har blitt brukt som metode i forskningen. I tillegg må vi også se deler av historielitteraturen som et viktig bidrag til å besvare problemstillingen. For å kunne gjenkjenne og kategorisere IOGT og DNTs politiske aktiviteter, så er i avhandlingen også gjort rede for teori om den numerisk demokratiske kanal, korporativisme, og lobbyisme i tillegg til at litteratur på disse feltene er referert til i analysen. Oppgaven har også et kapittel om historisk bakgrunn. Dette gir et kort innblikk i tiden før 1945 og opprinnelsen til avholdsbevegelsen i Norge. Dette er hensiktsmessig fordi at perioden etter 1945 ikke må ses isolert fra tidligere tidsperioder. Husk at mye av arven til avholdsbevegelsen som alkoholpolitisk og sosialpolitisk aktør kan spores helt tilbake til slutten av 1800-tallet. Mye av denne arven er fortsatt høyt aktuelt i dag.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9389
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8947
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.titleAvholdsbevegelsen mot den korporative plattform. En analyse af IOGT og DNTs valg av politiske påvirkningsstrategier i utformingen av norsk alkoholpolitikk etter 1945en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)