Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAndersen, Sigve
dc.contributor.advisorHjelle, Line Veronika
dc.contributor.authorSandnes, Sigrid
dc.date.accessioned2016-07-13T12:43:12Z
dc.date.available2016-07-13T12:43:12Z
dc.date.issued2016-05-31
dc.description.abstractDette er et litteraturstudium om kvalme og oppkast ved avansert kreftsykdom. Oppgavens formål er å kartlegge årsaker, utredning, og medikamentell behandling av kvalme og oppkast ved avansert kreftsykdom. Behandlingen er avgrenset til medikamentell behandling av hensynet til omfanget av oppgaven. Litteraturstudiet har bestått av bruk av anerkjente lærebøker og nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen og et eget søk i den medisinske databasen PubMed. Kvalme og oppkast er vanlige symptomer ved avansert kreftsykdom. Symptomene har ofte flere ulike årsaker, og det er ikke alltid like enkelt å komme i mål med dagens utredning. Det mangler gode validerte kartleggingsverktøy for kvalme og oppkast ved avansert kreft. Det finnes to ulike tilnærminger ved valg av medikamentell behandling, empirisk og mekanistisk tilnærming. Den mekanistiske tilnærmingen der man først søker å forstå symptomenes etiologi, anbefales ofte. Det foreligger dog lite dokumentasjon som støtter denne tilnærmingen og det foreligger lite dokumentasjon for bruken av antiemetiske medikamenter. Det er kun metoklopramid som har godkjent indikasjon for behandling av symptomatisk kvalme av alle medikamenter og medikamentene brukes således utenfor godkjent indikasjonsområde. Kvaliteten på gjennomførte studier er i mange tilfeller dårlig. Basert på funnene i dette litteraturstudiet kan man konkludere med at kvalme og oppkast er vanlige symptomer ved avansert kreftsykdom, symptomene kan være vanskelige å kartlegge og behandle, behandlingen er dårlig dokumentert og dette fordrer at foreskriver av medikamentene har et særlig ansvar ved bruk av medikamentene. Det er behov for en betydelig økt kunnskap basert på randomiserte studier.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9460
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9018
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectKreften_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Onkologi: 762en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Oncology: 762en_US
dc.titleKvalme ved avansert kreftsykdom. Årsaker, utredning og behandling. Et litteraturstudium.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)