Show simple item record

dc.contributor.advisorFredriksen, Knut
dc.contributor.authorHareide, Siri Johanne Øyen
dc.date.accessioned2016-07-14T08:34:10Z
dc.date.available2016-07-14T08:34:10Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.description.abstractHjerneslag rammar om lag 15 000 menneske i Noreg kvart år og sjukdomen er den tredje vanlegaste dødsårsaken i Europa. På grunn av eldrebølgja i samfunnet vårt er det venta at insidensen vil stige i tida framover. I dei seinare åra har hjerneslag gått frå å vere ein sjukdom som har fått lita akuttmedisinsk merksemd, til å verte ein viktig tidskritisk tilstand der tidsnok behandling gjer stor skilnad for det vidare livet til pasienten. For å finne moglege betringspotensial tok studien sikte på å vise tidsbruk frå symptomdebut til trombolyse ved Universitetssjukehuset Nord Noreg Tromsø sitt nedslagsfelt, kartleggje kor mykje av tidsbruken som skuldast pasienten, kor mykje som går med til transport til sjukehus og tid frå ankomst sjukehus til trombolysebehandlinga vert gjeven. Vi ville undersøkje kvar pasientane oppheldt seg ved symptomdebut og analysere om alternativ transport (med ambulansehelikopter/ambulansebil) ville medført forskjellig transporttid med moglege konsekvensar for behandlingsalternativ.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9471
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9029
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Nevrologi: 752en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Neurology: 752en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Anestesiologi: 765en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Anesthesiology: 765en_US
dc.titleTransportmåte og tidsbruk før avgjersle om trombolyse for pasientar med hjerneslag ved UNN Tromsøen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record