Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNæsheim, Torvind
dc.contributor.authorHansen, Kaja Terese
dc.contributor.authorBlakar, Anja
dc.date.accessioned2016-07-14T08:47:03Z
dc.date.available2016-07-14T08:47:03Z
dc.date.issued2016-06-02
dc.description.abstractKardiogent sjokk er en tilstand med svært dårlige prognostiske utsikter til tross for avansert, moderne behandling. For noen av pasientene vil mekanisk sirkulasjonsstøtte i form av ECMO kunne øke overlevelsen. En studie fra 2008 gjort i Tromsø konkluderte med at ECMO ville være et viktig alternativ til behandling for å øke overlevelsen blant pasienter med alvorlig akutt hjertesvikt, det vil si kardiogent sjokk og postkardiotomi hjertesvikt1. Av alle tilfeller med alvorlig akutt hjertesvikt i årene 2003-2004 det ble estimert at 12 % av pasientene ville være potensielle kandidater for behandling med ECMO. 01.01.2013 ble retningslinjene for ECMO-behandling revidert. Vi er nysgjerrige på hvordan behandlingen av kardiogene sjokk har utviklet seg og ønsker å undersøke om man er blitt flinkere til å fange opp potensielle kandidater og tilby ECMO som behandlingsalternativ etter dette. Har mer utstrakt brukt av mekanisk sirkulasjonsstøtte bedret prognosene for kardiogene sjokk? Har man tilbudt ECMO på et fornuftig tidspunkt til de pasientene som trenger det? Vi gikk gjennom alle pasienter som fikk diagnostisert akutt hjertesvikt i forbindelse med innleggelse ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø i 2013/2014 (n=1497). 5,9 % av pasientene hadde kardiogent sjokk eller postkardiotomi hjertesvikt. Hermansen fant i sin studie en sykehusmortalitet av postkardiotomi hjertesvikt og kardiogene sjokk på henholdsvis 46% og 28 %. Tilsvarende tall i vår studie er 27,4 % og 33,3% som indikerer en betydelig reduksjon i mortaliteten for kardiogene sjokk.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9474
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9032
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Kardiologi: 771en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Cardiology: 771en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Anestesiologi: 765en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Anesthesiology: 765en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Kar- og thoraxkirurgi: 782en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Vascular and thoracic surgery: 782en_US
dc.titleKardiogent sjokk - ECMO eller konvensjonell behandling?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)