Show simple item record

dc.contributor.advisorGranås, Anne Gerd
dc.contributor.advisorHalvorsen, Kjell H.
dc.contributor.advisorLandmark, Cecilie
dc.contributor.authorMohammed, Amani Qasem
dc.date.accessioned2016-07-27T08:25:47Z
dc.date.available2016-07-27T08:25:47Z
dc.date.issued2016-05-12
dc.description.abstractBakgrunn: Systematiske legemiddelgjennomganger i tverrfaglig team kan være til hjelp for å identifisere potensielle og aktuelle legemiddelrelaterte problemer (LRP). Oslo kommune valgte i 2015 å prioritere legemiddelgjennomganger for psykisk utviklingshemmede, en gruppe mennesker som bruker mange legemidler. Dette er den første studien på legemiddelgjennomganger og identifisering av LRP blant psykisk utviklingshemmede i Norge. Formål: Det er manglende kunnskap om legemiddelrelaterte problemer hos pasienter med psykisk utviklingshemming. Formålet med dette prosjektet var derfor å undersøke antall og type LRP som ble identifisert gjennom legemiddelgjennomganger hos psykisk utviklingshemmede. I tillegg undersøkte vi hvilke legemiddelgrupper som var hyppigst assosiert med LRP. Metode: Pasientdataene ble hentet fra LRP – skjemaer som var samlet inn av utviklingssenteret for hjemmetjenesten i Oslo kommune. Legemiddelgjennomgangene fant sted hos fastlegen, hvor også hjemmesykepleier/vernepleier og kommunefarmasøyt deltok. Under legemiddelgjennomgangene foreslo kommunefarmasøyten vurderingstiltak for å løse legemiddelrelaterte problemer etter egen vurdering, og registrerte hvorvidt legen tok disse til følge. Deskriptive analyser av datasettet ble foretatt ved hjelp av SPSS. Resultat: Totalt mottok vi skjema for 40 pasienter med psykisk utviklingshemming, i alderen 34 – 77 år. I de tverrfaglige legemiddelgjennomgangene ble det identifisert 191 LRP, i gjennomsnitt 4,9 LRP per pasient. Minst ett LRP ble identifisert hos 97 % av pasientene. Innspill fra kommunefarmasøyten ble tatt i følge i 79 % av alle registrerte LRP. De hyppigste LRP var tilknyttet «unødvendig legemiddelvalg (24 %), bivirkninger (11 %) og for lav dose (11 %). De mest brukte legemiddelgruppene var antiepileptika, anxiolytika og midler mot forstoppelse. Legemiddelgruppene hyppigst assosiert med LRP var antipsykotika, antidepressiva og anxiolytika. Konklusjon: Denne studien har bidratt til ny kunnskap om legemiddelrelaterte problemer og legemiddelbruk hos en sårbar pasientgruppe. Denne studien viser at psykisk utviklingshemmede bruker mange legemidler og har mange, men andre typer legemiddelrelaterte problemer sammenliknet med andre pasientgrupper. Identifiserte legemiddelrelaterte problemer ble i svært stor grad løst av det tverrfaglige teamet. Denne studien viser at tverrfaglige systematiske legemiddelgjennomganger egner seg som metode for å kvalitetssikre legemiddelbehandlingen, samt bidrar til å øke pasientsikkerheten for denne pasientgruppen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9486
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9044
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDFAR-3911
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsfarmasi: 812en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community pharmacy: 812en_US
dc.titleLegemiddelgjennomganger hos psykisk utviklingshemmede i Oslo kommune. Legemiddelrelaterte problemer og tiltaken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record