Show simple item record

dc.contributor.advisorJensen, Einar
dc.contributor.advisorSmåbrekke, Lars
dc.contributor.authorBashir, Sabah Tabassum
dc.date.accessioned2016-07-27T09:22:52Z
dc.date.available2016-07-27T09:22:52Z
dc.date.issued2016-05-13
dc.description.abstractGentamicin blir brukt i behandling av alvorlige infeksjoner hos barn og voksne. For å unngå alvorlige bivirkninger må behandlingen følges opp med plasmakonsentrasjonsmålinger. I dag måles serumkonsentrasjon med immunoassay basert metode som krever 200-500 μL blod. Formålet med prosjektet var å utvikle en LC-MS basert metode for analyse av gentamicin i små prøvevolum, samt etablere en metode som kvantifiserer de ulike forbindelsene av gentamicin. En LC-MS metode basert på bruk av en HILIC – UPLC kolonne ble forsøkt utviklet. Dette gav symmetriske, smale topper i kromatogrammene, noe som forenkler deteksjon og kvantifisering av små mengder. Det ble ikke ble oppnådd kromatografisk separasjon mellom de ulike komponentene. Ulempen med det er fare for ionesuppresjon og at det ikke er mulig å kvantifisere individuelt de isobare forbindelsene C2, C2a og C2b. I det videre arbeid ble derfor HILIC-kolonnen erstattet med en C18 kolonne og med heptafluorosmørsyre som ioneparsreagens i mobil fase. Deteksjon i MS ble utført både i SIR- og MRM – mode. Optimale betingelser for SIR og MRM ble etablert. I dette systemet ble god separasjon oppnådd, både mellom intern standard (Tobramycin) og gentamicin og mellom de isobare forbindelsene C2, C2a og C2b. Resultat fra analyse av rene standarder viste at metoden har potensiale i analyse av klinisk relevante konsentrasjoner, både med hensyn på linearitet, minste detekterbare og minste kvantifiserbare mengde. Et av målene med oppgaven var å opparbeide prøvene i 96-brønnsformat. Til dette ble det benyttet OSTRO plater (96 brønns-format) med et pakkemateriale som fjerner fosfolipider i serum. Proteiner ble felt ved hjelp av acetonitril eller trikloreddiksyre før videre rensing på OSTRO systemet. I analyser av de ferdig rensede prøvene var det ikke mulig å detektere verken gentamicin eller tobramycin.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9498
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9056
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDFAR-3911
dc.subjectlegemiddelanalyseen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Farmakologi: 728en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Pharmacology: 728en_US
dc.titleUtvikling og anvendelse av UPLC-MS baserte analyser av gentamicin i blodprøveren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)