Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLarsen, Lill Sverresdatter
dc.contributor.authorJohansen, Eilen
dc.date.accessioned2016-08-30T13:01:39Z
dc.date.available2016-08-30T13:01:39Z
dc.date.issued2016-06-08
dc.description.abstractStudiens utgangspunkt var at hivpositive lever lenger på grunn av medikamentelle framskritt, og at de har økt risiko for å utvikle aldersrelaterte sykdommer. Disse faktorer vil medføre utfordringer for hivomsorgen. For å finne løsninger for hvordan vi best kan ivareta eldre hivpositive mennesker behøver vi en forståelse av hvordan det kan erfares å bli eldre som hivpositiv. Det ble anvendt kvalitativ metode ved hjelp av dybdeintervju og hermeneutisk tilnærming. Hovedfunnene viser at informantene erfarer aldring som ukomplisert når sykdommen er under kontroll. For å opprettholde kontroll må flere faktorer være tilstede. Det er viktig å ha god helse, være i stand til å ta sine medisiner og ha tilgang til en fungerende spesialisthelsetjeneste. Det er også viktig å ha en positiv innstilling til livet. Informantene har tidvis tunge tanker om sykdom og framtid, men de lar ikke dette ta for mye plass i livet. I relasjon til andre mennesker kan de velge bort sosial kontakt og nærhet for å beskytte medmennesker og seg selv. Erfaringene som informantene formidler viser også at livet med hiv kan erfares som vanskelig og at sykdommen må holdes skjult. Livet preges av å holde kontroll på posisjonene som frisk og syk. Informantene må holde kontroll på hvem som vet og ikke vet om sykdommen. I dette ligger det en kamp for å beholde sin posisjon som frisk i samfunnet. Informantene er avhengig av å framstå som friske for å beholde sin friske posisjonering. Dersom de blir syke kan de risikere å måtte endre sin posisjon i samfunnet. I denne risikoen for avsløring ligger trusselen om stigmatisering. Informantenes erfaringer viser at deres virkelighet ligger i spenningen mellom det ukompliserte livet når sykdommen er under kontroll, og den lange kampen om å holde kontroll på posisjonene slik at de kan fortsette å holde sin posisjon som tilsynelatende frisk. Denne virkeligheten er ikke optimal, men den er blitt en realitet for denne pasientgruppen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9589
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9141
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3960
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.titleHvordan erfarer eldre mennesker å leve med hiv? En kvalitativ studie om hiv, aldring og stigmaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)