Show simple item record

dc.contributor.advisorThornquist, Eline
dc.contributor.authorVangen, Jeanette
dc.date.accessioned2016-08-30T13:30:02Z
dc.date.available2016-08-30T13:30:02Z
dc.date.issued2016-05-10
dc.description.abstractHensikten med masteroppgaven var å undersøke hvilke erfaringer og tanker fysioterapeuter har med behandlingshyppighet i psykomotorisk fysioterapi (PMF). Litteratur som omhandler PMF anbefaler én behandlingstime i uken eller mindre. Anbefalingene er ifølge min oppfatning basert på erfaringer med PMF i privat praksis, og rettet mot psykomotoriske fysioterapeuter i privat praksis. Det var derfor interessant å utforske hvilke erfaringer og tanker psykomotoriske fysioterapeuter hadde ut i fra ulike arbeidsarenaer for praksisutøvelse. Som metode til å tilnærme meg oppgavens problemstilling er det er valgt semistrukturerte dybdeintervju. Utvalget er strategisk, og består av fire psykomotoriske fysioterapeuter som jobbet med ulike rammebetingelser. Datamaterialet er analysert og drøftet i lys relevant teori. Det utkrystalliserte seg to hovedtemaer: «problem og behov» med undertemaet sårbare pasienter, og hovedtema «ansvar» med undertemaene pasientens ansvar, tverrfaglig samarbeid og ventelister. Både hovedtemaer og undertemaer er dels overlappende og kan ikke forstås uavhengig av hverandre. Oppgaven utviklet seg til å handle mye om hvilke erfaringer informantene hadde i behandling av pasienter med langvarige og sammensatte problemer. Det var en felles oppfatning at denne pasientgruppen hadde behov for individuelt tilpassede behandlingsopplegg. Fysioterapeutene var enige om at pasient og fysioterapeut måtte møtes ofte nok til å kunne etablere et tillitsforhold og for å kunne sette i gang og opprettholde en endringsprosess. Intervjuene viser at det er en sammenheng mellom den helhetlige kroppsforståelse som PMF representerer og valgene av behandlingshyppighet som fysioterapeutene fortalte om. Rammebetingelsene tilhørende de ulike arbeidsstedene, kan også sies å ha påvirket fysioterapeutenes valg av behandlingshyppighet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9595
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9147
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3901
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.titleBehandlingshyppighet i psykomotorisk fysioterapien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)