Show simple item record

dc.contributor.advisorGunnari, Birgit
dc.contributor.authorKise, Kaja
dc.date.accessioned2016-08-31T09:13:53Z
dc.date.available2016-08-31T09:13:53Z
dc.date.issued2016-05-11
dc.description.abstractHensikten med dette prosjektet var å få økt kjennskap til psykomotoriske fysioterapeuters tanker og erfaringer angående støttende behandling i psykomotorisk fysioterapi. Hovedvekten ligger på generelle aspekter ved støttende behandling, vurderingsgrunnlaget behandlingen er basert på, samt hva slags elementer i behandlingen som gjør den støttende. Metode: Prosjektet har et kvalitativt design med dybdeintervju av tre psykomotoriske fysioterapeuter med minimum tre års erfaring i psykiatrien. Prosjektet er forankret i en fenomenologisk hermeneutisk vitenskapstradisjon. Resultater: Hovedfunnene i oppgaven viser uenigheter om hvor skille mellom støttende og inngripende behandling er, og om det i det hele tatt er et skille. Psykomotorisk behandling handler om dosering, hvor støttende behandling av jeg-svake pasienter har en forsiktig og lavdosert tilnærming. I undersøkelsen er det hovedsakelig pasientens reaksjoner i anamnesen og kroppsundersøkelsen, satt i sammenheng med deres livshistorie og kroppsfunn, som indikerer hva slags behandling pasienten skal ha. Angående indikasjonsområdet har mine informanter likt syn, men deres syn skiller seg noe fra litteraturen. Spesielt med hensyn til om behandlingen er indisert for pasienter som lever i en ustabil livssituasjon. Det virker som at vurderingen om behandling er indisert er en totalvurdering av den enkelte pasienten, og at det hovedsakelig henger sammen med pasientens kognitive evner til å nyttiggjøre seg behandling, samt motivasjon for behandling. Behandlingen blir individuelt tilpasset pasienten. Selv om informantene beskriver enkelte tiltak som støttende (kroppsavgrensende grep, kroppsbevissthetsøvelser og stabilitetsøvelser) kommer det frem at hvilken effekt tiltaket får henger sammen med pasientens problemområdet og reaksjoner på tiltaket.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9614
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9174
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3901
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en_US
dc.titleStøttende behandling i psykomotorisk fysioterapi - behov for en avklaring?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record