Show simple item record

dc.contributor.advisorKramvig, Britt
dc.contributor.authorJoks, Solveig
dc.date.accessioned2016-09-12T10:30:22Z
dc.date.available2016-09-12T10:30:22Z
dc.date.issued2016-09-14
dc.description.abstractTradisjonell kunnskap har fått anerkjennelse i internasjonale konvensjoner og i Naturmangfoldloven i forvaltningen av naturressurser. Spesielt gjelder denne anerkjennelsen i samiske og andre urfolksområder, som begrunnes med at samer og andre urfolk har lange tradisjoner i høstingen av naturressurser. Til tross for at samisk tradisjonell kunnskap er anerkjent som kunnskapsgrunnlag i offentlige beslutninger, er den lite synlig i forvaltningen. Det er også etablert en lokalforvaltning av laksefiske i Deatnu/Tanaelva, men fremdeles er det bare de naturvitenskapelige kunnskapspraksisene som gjelder i forvaltningen. Jeg har stilt spørsmål om hva tradisjonell kunnskap er, hvordan den kommer til uttrykk i praksiser, fortellinger og begreper, og hvordan kunnskapen kan implementeres i forvaltningen. Tilgangen på tradisjonell kunnskap har jeg fått ved å delta i tradisjonelle praksiser i Sirbmá-området, og gjennom intervjuer med lokalbefolkningen. Sirbmá-området ligger i Deanuleahki/Tanadalen. Der er det fremdeles kontinuitet i flere av de tradisjonelle praksisene. Kontinuiteten av praksiser kommer spesielt godt fram i laksefiske i Deatnu. Fiskemetoder slik som golgadeapmi/drivgarnsfiske, buođđun/stengselsfiske og oaggun/stangfiske er praksiser som har lang tradisjon blant lokalbefolkningen i Deanuleahki/Tanadalen. I vitenskapen har det lenge vært et skille mellom natur og kultur, som ikke alltid har samsvart med folks egne praksiser. Denne atskillelsen kan ha lagt grunnlaget for at naturvitenskapelig kunnskap har hatt en offentlig autoritet til å frembringe fakta om naturen over lang tid. Jeg vil i stedet argumentere for at det finnes flere fakta. Disse kommer best til uttrykk gjennom praksisene til folk, og som frembringer variable ontologier. Jeg har tatt utgangspunkt i postkoloniale teorier som ikke skiller mellom natur og kultur, slik som STS (Science og Technology studies) og ANT (aktør-nettverk-teorier). Jeg har argumentert for at landskaper er i en kontinuerlig prosess. De er formet av mennesker samtidig som de former mennesker. Laksen i Deatnu er således blitt til gjennom de praksiser som foregår i elva.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractTradisjonell kunnskap har i de siste tiårene fått anerkjennelse både i internasjonale konvensjoner og i Naturmangfoldloven. Men til tross for en offisiell anerkjennelse av tradisjonelle kunnskaper, er de lite i bruk i forvaltningen av naturresurser. I min forskning har jeg stilt spørsmål om hva tradisjonell kunnskap er, hvordan den kommer til uttrykk og hvordan den kan inngå i forvaltningen? Jeg har gått inn i et samisk område, der folk tradisjonelt har livnært seg av gårdsbruk, reindrift, laksefiske i elv, innlandsfiske og multebærplukking. Gjennom menneskers praksiser, begreper og fortellinger har jeg kunnet tilnærme meg tradisjonelle kunnskaper. Tradisjonelle kunnskapspraksiser er forskjellige i fra vitenskapelige kunnskapspraksiser Der vitenskapen er opptatt av målinger og tellinger av ressurser, tar tradisjonell kunnskap utgangspunkt i relasjoner til dyr, fisk og andre som er tilstede under høstingen av ressurser. Det er derfor nødvendig å anerkjenne forskjeller i ulike kunnskapspraksiser når tradisjonelle kunnskaper skal tas i bruk i forvaltningen av naturresurser.en_US
dc.description.sponsorshipSámi allaskuvla/Samisk høgskoleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9668
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001
dc.subjectSamfunnsplanleggingen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.title"Laksen trenger ro". Tilnærming til tradisjonelle kunnskaper gjennom praksiser, begreper og fortellinger fra Sirbmá-området.en_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record