Show simple item record

dc.contributor.advisorFjørtoft, Kjersti
dc.contributor.authorDuarte, Melina
dc.date.accessioned2016-09-13T07:15:21Z
dc.date.available2016-09-13T07:15:21Z
dc.date.issued2016-09-19
dc.description.abstractThe growing hostility against immigrants around the world has brought the debate on immigration and borders back to the core of moral and political philosophy. On the one hand, there is increasing pressure for international human mobility driven by, for example, globalisation, war and conflicts, economic development, family union, career development, and climate change. On the other hand, there are territorial states attempting to control the movement of persons across borders in order to preserve their sovereignty. The tension arises when, bond by human rights, liberal democratic states can no longer manage the effects of these pressures and determine emigration and immigration policies only according to their national agendas without compromising international relations. This thesis aims to examine some ways in which the free movement of persons across borders could be reconciled with states’ jurisdictions. While international human mobility is defended as a claim for freedom of choice and equality of opportunities, states are seen as contingent institutions currently responsible for the distribution and enforcement of these rights. The main claim of the thesis is that freedom of mobility across borders can be reconciled with territorial states if state membership becomes a question of individual choice (Ch. I). The rest of the thesis is devoted to arguing that state membership should (Ch. II, III) and can (Ch. IV) become a question of individual choice. At the normative level, I contest the role of state borders (Ch. II) and of state membership (Ch. III) as endorsing legal barriers for international human mobility and political participation. At the circumstantial level, my concern was directed to addressing the welfare objection to freedom of mobility and membership (Ch. IV).en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractStatsborgerskap og sted å bo: Et spørsmål om individuelt valg De seneste årene har det motsatte forholdet mellom de facto økt mobilitet over statsgrenser og krav om strengere grensekontroller ført til økt politisk spenning. Den økte politiske spenningen har kommet til uttrykk i form av økt skepsis og fiendtlighet til immigranter, noe som blant annet vises gjennom fiendtlig retorikk i diverse nettfora samt økt antall fysiske angrep på flyktninger og innvandrere. De seneste hendelsene i henholdsvis Paris (13.11.2015) og Køln (01.01.2016, parallelt med den pågående flyktningkrisen, har ytterligere bidratt til den allerede opphetede og tidvis hatefulle stemningen. Det blir ofte påstått at flyktninger og innvandrere representerer en trussel mot alt fra nasjonal sikkerhet, identitet, jobbsikkerhet, overbelastning av velferdsstaten, økt kriminalitet og smitteoverføring av farlige sykdommer. Politisk har dette ført til fremvekst av, og økt innflytelse til høyre radiale partier, hvor noen kan påstås å støtte opp om en rasistisk ideologi. Eksempler på slike partier er det sveitsiske Folkepartiet, Fremskrittspartiet i Norge, det Flanderske Ny Allianse, Sann Finn partiet i Finland og Sverigedemokratene. Alle disse er basert på sterke innslag av innvandringsmotstand. Debatten, som så langt har vært preget av opportunisme og et opportunistisk forhold til likhet og likeverd, grenser og innvandring, plasserer seg midt i kjerneområdet for politisk filosofi og etikk, og viser også viktigheten av at denne typen spørsmål blir debattert på en bedre måte. Det er videre ingen grunn til å tro at utfordringene og spenningen vi nå ser knyttet til innvandring og flyktningestrømmer vil avta i fremtiden. Her er det nok å vise til de store utfordringene som ligger foran oss når det gjelder økt globalisering, kriger, klimaendringer m.m. Alle disse faktorene vil mest sannsynlig føre til ytterligere økning i mobilitet over grenser. Det er på den bakgrunn viktig at vi analyserer nærmere tenkningen om forholdet mellom internasjonal mobilitet på tvers av grenser og rollen til den tradisjonelle territorial staten. Dette for å klargjøre hvilke utfordringer man står overfor, samt å finne nye måte å håndtere disse på innenfor en ustabil internasjonal kontekst. Kjernespørsmålet blir derfor hvorvidt det er mulig å forene to tilsynelatende uforenlige mål: fri mobilitet over landegrenser og suverene stater? Tidligere forsøk på dette har ikke ført frem fordi man i stor grad har valgt å fastholde et syn på statens suverenitet som ikke lenger synes å være tilpasset en ny tid med akselererende internasjonalisering. Mitt forsøk på å forene disse målene er å foreslå, og argumentere for, at valget om hvor man ønsker å bosette seg, betale sin skatt, jobbe osv., blir utelukkende et individuelt valg. I denne avhandlingen undersøkes muligheten for en slik løsning i fire artikler som tar for seg utfordringer og muligheter for en grenseløs verden knyttet til territorielle, kulturelle, politiske og velferdsmessige grenser.en_US
dc.description.sponsorshipUiT The Arctic University of Norway Research Council of Norway Pluralism, Democracy, and Justice Research Group, Department of Philosophy, UiT Civic Constellation Project, University of Malaga, Spainen_US
dc.descriptionThe papers I, III and IV of this thesis are not available in Munin. <br> Paper I: I. Duarte, M.: "Right to Hospitality, Right to Membership: a Critical Review of Kant's and Benhabib's Cosmopolitan Accounts on Immigration and Borders.". Published version available in "Varieties of Liberalism: Contemporary Challenges. Alnes, J. H. and Manuel Toscano (eds.), ISBN: 978-1443858120. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, p.:204-222. <br> Paper III:Duarte, M.: "State Membership: Contesting Naturalisation as the Access Door to Electoral Rights at the State Level". (Manuscript). <br> Paper IV: Duarte, M.: "Open Borders and Welfare States: Can’t They Really Get Along?" (Manuscript).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9669
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Philosophical disciplines: 160en_US
dc.subjectCosmopolitanismen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.subjectOpen Borders and Welfare Statesen_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Filosofiske fag: 160en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Demografi: 300en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Demography: 300en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.titleState Membership: A Question of Individual Choiceen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record