Show simple item record

dc.contributor.advisorFagertun, Fredrik
dc.contributor.authorPoulton, Alexander Christopher
dc.date.accessioned2016-09-19T09:31:57Z
dc.date.available2016-09-19T09:31:57Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.description.abstractDenne avhandlingen tar for seg 2. bergjegerdivisjons felttoget gjennom Helgeland 1940. Denne divisjonen hadde som mål å komme til unnsetning til Narvik så fort som mulig. General Dietl og hans 3. bergjegerdivisjon var avskåret fra resten av det okkuperte Norge ved våren 1940. I tillegg vil masteroppgaven se på noen utvalgte hendelser ved felttoget i et kontrafaktisk lys for å kunne se hva som kunne ha skjedd ved våren 1940. I avhandlingen har jeg brukt kilder ved Arkiv i Nordland i Bodø og relevant litteratur om andre verdenskrig i Norge og Europa. Jeg har beskrevet det tyske felttoget til 2. bergjegerdivisjon, med spesielt fokus på den forreste bataljonen, Sorkobataljonen. Noen hendelser blir analysert for å se hva som kunne skjedd annerledes, innenfor rimelighetens grenser. For å lettere forstå de hendelsene i Helgeland og hvordan det kunne ha gått annerledes har jeg også tatt for meg noen bakenforliggende hendelser. For å forstå hvorfor hendelsene utviklet seg som de gjorde mener jeg det er viktig å se felttoget i Helgeland i sammenheng med krigen i Europa. Jeg vil også beskrive de styrkene som kom i land ved Namsos og Åndalsnes. Den britiske styrken i Helgeland besto av fem uavhengige britiske kompani, små styrker av Scots Guards og Irish Guards. I regionen var det også styrker fra det norske infanteriregiment 14. Bergjegernes felttog gjennom Helgeland var vanskelig for de britiske og norske soldatene å stoppe. De norske og britiske styrkene var preget av dårlig kommunikasjon, organisering og til dels lav kampmoral. Dette gjorde langvarig motstand vanskelig å yte. På grunn av mye tilbaketrekning ble soldatene demoralisert. I tillegg ble de ofre for mye rot og forvirring fra de øverstkommanderende. Bergjegerne hadde på sin side en effektiv kamptaktikk som greide å utnytte de svake punktene i frontlinjene til de norske og britiske styrkene. De var også veldig motiverte for å komme fram til Narvik for å unnsette sine bergjegerkamerater.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9712
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDHIS-3980
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Moderne historie (etter 1800): 083en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Modern history (after 1800): 083en_US
dc.subjectFelttogen_US
dc.subjectHelgelanden_US
dc.subjectNordlanden_US
dc.subjectbergjegerdivisjonen_US
dc.subjectSorkobataljonen_US
dc.subjectMosjøenen_US
dc.subjectHemnesen_US
dc.subjectWildenteen_US
dc.subjectDalselven_US
dc.subjectMo i Ranaen_US
dc.subjectSaltdalenen_US
dc.subjectPothusen_US
dc.subjectBodøen_US
dc.subjectEduard Dietlen_US
dc.subjectHalvdan Sundloen_US
dc.subjectandre verdenskrigen_US
dc.subjectkontrafaktisken_US
dc.subjectweserübungen_US
dc.subjectbøffelmarsjenen_US
dc.subjectFeuersteinen_US
dc.subjectRupertforceen_US
dc.subjectHammeren_US
dc.subjectMauriceforceen_US
dc.subjectSickleforceen_US
dc.subjectScissorforceen_US
dc.subjectIR14en_US
dc.subjectSundlobataljonenen_US
dc.subject6. divisjonen_US
dc.title2. bergjegerdivisjons felttog gjennom Helgeland i 1940en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record