Show simple item record

dc.contributor.advisorAnderssen, Merete
dc.contributor.authorHansen, Nina Camilla
dc.date.accessioned2016-10-14T12:32:26Z
dc.date.available2016-10-14T12:32:26Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.description.abstractBakgrunn, formål, og problemstilling: Bakgrunnen for oppgaven er en stor interesse for forebyggende arbeid av språkvansker i barnehagen. Som kommende logoped ble derfor formålet å få en større forståelse for hvilket ansvar barnehagen har for å fange opp denne barnegruppen, og hvilke erfaringer barnehagelærere har med språkvansker. Ut fra dette ble problemstillingen følgende: hvilket ansvar har barnehagen for å fange opp barn med språkvansker, og hvordan vil barnehagelærere beskrive sine erfaringer med språkvansker? Teori: Det teoretiske grunnlaget har hatt fokus på språk, språkutvikling og språkvansker. I tillegg har barnehagens historikk og barnehagelærerutdanningens utvikling vært sentralt for prosjektet. Metode: Det har blitt brukt både dokumentanalyse og dybdeintervju som metoder. Analysene av de to datamaterialene har blitt gjennomført via temasentrert tilnærming. Resultater: Barnehagen har ikke bare et ansvar, men også en unik mulighet for å fange opp barn med språkvansker. Barnehageansattes kompetanse vektlegges på et generelt grunnlag, hvor språkutvikling og språkstimulering fremheves. Barnehagelærerens kompetanse har stor betydning for vurderingen av barnehagens kvalitet, både med tanke på å utvikle et godt språkmiljø og for å identifisere språkvansker. Informantene forteller om gode læringsstrategier både for det generelle og spesielle språkarbeidet. De viser også til gode rutiner for å fange opp barn med språkvansker. Informantenes erfaringer med språkvansker er varierte, men uttalevansker fremheves hos alle tre. De forteller om gode samarbeidserfaringer med PP-tjenesten og at deres kompetanse om språkvansker kommer fra yrkeserfaringen. Identifisering og kartleggingsverktøy blir vektlagt som to områder informantene savner fra sin utdanning. Disse områdene skal være høyere prioritert i den nye barnehagelærerutdanningen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9845
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDLOG-3900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289en_US
dc.subjectFørskolebarnen_US
dc.subjectSpråkvanskeren_US
dc.subjectBarnehagelærereen_US
dc.titleSpråkvansker i førskolealder. Hvilket ansvar har barnehagen for å fange opp barn med språkvansker, og hvilke erfaringer har barnehagelærere med språkvansker?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)