Show simple item record

dc.contributor.advisorBæck, Unn-Doris K.
dc.contributor.authorEllingsen, Peggy
dc.date.accessioned2016-10-20T12:23:03Z
dc.date.available2016-10-20T12:23:03Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.description.abstractMasteroppgaven tar for seg en intervjustudie om hvorfor lærere opplever det utfordrende å overleve i lærerrollen. Bakgrunnen for studien er at det er mange lærere som forlater eller slutter i yrket, både nyutdannede og erfarne lærer forlater yrket. Det er uro rundt lærerrollen og hvis dette fortsetter vil det bli et samfunnsproblem hvor Norge vil mangle 11.000 lærere i 2020. Trenden viser seg også gjeldende internasjonalt. Forståelsen av å være lærer utfordres i dagens skole, skolen og lærerrollen har vært og er i stadig endring. Kravene til endring og kravene til skolen og lærerne fra samfunnet, foreldre og myndighetene, som legger føringene for skolen og lærerne, har økt de siste årene. Skolen og lærerne har vært utsatt for reformendringer i et tempo vi ikke har sett før. Stadige krav til dokumentasjon, resultater i form av, rapportering, krevende hjem-skole samarbeid, utsetter lærerne og lærerrollen for et stadig økende press. Presset viser seg i form av at lærerne kommer i en tidsklemme i forhold til alle oppgaver de blir pålagt i tillegg til kjerneoppgaven for en lærer, undervisning og tiden i klasserommet. Forventningene til lærerkallet og yrket viser seg å bli utvisket av tidspress hvorpå autonomitet, profesjonalitet og handlefrihet trues.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9870
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3900
dc.subjectPedagogikken_US
dc.subjectMestringsforventningen_US
dc.subjectLærerrollenen_US
dc.subjectTidspressen_US
dc.subjectNyutdanneten_US
dc.subjectLæreren_US
dc.subjectAutonomien_US
dc.subjectLærerprofesjonenen_US
dc.subjectpraksissjokketen_US
dc.subjectlærerkalleten_US
dc.subjectoverleveen_US
dc.subjectteamsamarbeiden_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US
dc.titleÅ overleve som lærer. En studie om hvorfor lærere opplever det utfordrende å overleve i lærerrollenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)