Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Vivian
dc.contributor.authorOlsen, Sunniva
dc.date.accessioned2016-10-20T12:31:27Z
dc.date.available2016-10-20T12:31:27Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.description.abstractHensikten med studien å undersøke i hvilken grad de ansatte i barnehagene arbeider med å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn. Det er også ønskelig at den ferdige avhandlingen kan bidra til refleksjon over egen praksis for de som arbeider med barn, samt gi et innblikk i hvilken grad barnehageansatte arbeider med temaet. Derfor er problemstillingen som følger; I hvilken grad og hvordan arbeider ansatte i barnehagen for å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn? I tillegg til tre forskningsspørsmål; • Er arbeid med å forebygge og avdekke seksuelle overgrep nedfelt i barnehagens styringsdokumenter, lokalt og nasjonalt? • Hvordan rangerer de ansatte sin egen og medarbeidernes kompetanse i forhold til å forebygge og avdekke seksuelle overgrep? • Hva mener de ansatte kan være med på å heve barnehagens kompetanse på å forebygge og avdekke? Teorien som er belyst i studiens teoridel anses som relevant bakgrunnsinformasjon, samt relevant for drøfting av funn. De temaer som blir belyst er blant annet definisjon og forekomst, barnehagens ansvar og oppgaver i forbindelse med forebygging og avdekking av seksuelle overgrep og informasjon om overgripere. Det er også belyst hvordan de ansatte i barnehagen kan arbeide forebyggende med barn, samt hvordan og hvorfor man skal arbeide med avdekking av seksuelle overgrep. Det er brukt en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ metode, også kalt mixed-methods. Hvor de kvalitative dataene er benyttet for å støtte oppunder de kvantitative dataene. Det er valgt surveydesign, og spørreskjema er valgt som verktøy for å samle data.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9874
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.subjectSeksuelle overgrepen_US
dc.subjectBarnehageen_US
dc.subjectFørskolebarnen_US
dc.subjectforebyggingen_US
dc.subjectavdekkingen_US
dc.subjectOvergrepen_US
dc.titleBarnehageansattes arbeid med forebygging og avdekking av seksuelle overgrepen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)