Show simple item record

dc.contributor.advisorBæck, Unn-Doris Karlsen
dc.contributor.authorKvande, Silje Rossvoll
dc.date.accessioned2016-10-25T13:14:33Z
dc.date.available2016-10-25T13:14:33Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å undersøke hvordan nyutdannede førskolelærere opplever den første tiden i yrket, og hvilke faktorer som har innvirkning på deres opplevelser. Fokuset har vært både på den formelle utdanningen som finner sted ved høyskole/universitet, og den videre kvalifiseringen som skjer i yrkesfeltet. For mange oppleves det første møtet med yrkeslivet som krevende og utfordrende. Et generelt trekk ved førskolelærere og mange andre yrkesgrupper, er opplevelsen av at det er et gap mellom utdanning og arbeidsliv (Frøseth og Caspersen 2008 i Caspersen og Raaen 2010:317). Resultatene fra min undersøkelsen viser at førskolelærerne opplever utfordringer på flere områder. De opplever blant annet at utdanningen ikke i god nok grad har gjort de forberedt til yrkesutøvelsen, og etterlyser særlig mer fokus på lederrollen. Forholdet mellom førskolelærene og medarbeidere kan også oppleves utfordrende, og mye tyder på at en av årsakene til dette er uenighet om hva som det bør fokuseres på i barnehagen. Det er flere årsaker til at det er viktig å forske på dette området. Barnehagens kvalitet har stor innvirkning på barns utvikling og det gir livslang positiv effekt (Kunnskapsdepartementet 2013). Personalets kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for barns utvikling og trivsel i barnehage (ibid).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9881
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.subjectFørskolelæreren_US
dc.subjectPedagogisk lederen_US
dc.subjectProfesjonen_US
dc.subjectProfesjonsutdanningen_US
dc.subjectUtdanningen_US
dc.subjectYrkeen_US
dc.subjectMestringen_US
dc.titleNyutdannede førskolelæreres opplevelse av den første tiden i yrket. En kvalitativ studie av utdanning og yrkesutøvelse.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)