Show simple item record

dc.contributor.advisorMaxwell, Gregor
dc.contributor.authorJensen, Nina Andreassen
dc.date.accessioned2016-10-25T13:58:45Z
dc.date.available2016-10-25T13:58:45Z
dc.date.issued2016-05-15
dc.description.abstractTemaet for studien er sosial inkludering for elever som viser utagerende problematferd i barneskolen. Metoden bygger på kvalitative intervjuer av seks lærere og én rektor i samme kommune. Problemstillingen lyder som følger: Hvordan jobber lærere i ulike barneskoler med sosial inkludering for elever som viser utagerende problematferd? Studiens funn viser at lærerne legger stor vekt på deltakelse i ordinær klasseromsundervisning. De beskriver sosial inkludering som å være en del av et fellesskap, samt utvikle relasjoner og vennskap basert på genuine ønsker, aksept og gjensidige positive følelser. De opplever noen ganger utfordringer knyttet til det å oppnå aksept for den utagerende atferden. Det må derfor jobbes med å forebygge utagerende atferd, samt å øke elevens forutsetninger for sosial deltakelse gjennom å øve på sosial kompetanse. Samtidig må det jobbes med miljøet rundt eleven, for å skape et godt klassemiljø, og for å utvikle toleranse og aksept for ulikheter i klassen. I denne sammehengen blir klasseledelse et sentralt begrep. Fokuset er her på lærerens relasjonskompetanse, etablering av strukturer og rammer, samt konsekvent bruk av ros og positiv forsterkning. Et godt samarbeid mellom de ansatte og ledelsen, med en felles plattform på skolen fremstår som viktig. Utarbeiding av en egen sosial plan på skolene kan her skape et felles grunnlag i arbeidet med sosial inkludering. Videre brukes formelle og uformelle kartleggingsverktøy for å få innsikt i elevenes sosiale posisjon i klassen. Lærerne er også opptatt av å tilrettelegge for mestring i sosiale sammenhenger. Her snakkes det om gruppesammensetninger, voksentetthet i friminutt og tilrettelegging av organiserte aktiviteter. Et positivt syn på eleven, med fokus på elevens styrker og gode egenskaper fremstår som grunnleggende i arbeidet med sosial inkludering. Sentralt her blir lærernes syn på eleven, og arbeid med holdninger i klassen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9886
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.titleSosial inkludering for elever som viser utagerende problematferd i skolenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)