Show simple item record

dc.contributor.authorFloor, Rune
dc.date.accessioned2006-09-06T08:24:19Z
dc.date.available2006-09-06T08:24:19Z
dc.date.issued2006-06-16
dc.description.abstractForskjellige sider ved Røros og området rundt blir presentert i denne avhandlinga. Hovedproblemstillingen for dette arbeidet har vært om Verdenskulturminnet Bergstaden Røros er en kulturell konstruksjon. Utviklingen innen kulturminneforvaltningen har gått fra vern og fredninger av enkelthus til en mer helhetlig tankegang, og til et mer representativt utvalg av bygninger og områder. Men fortsatt kan vi se en rød tråd fra Fortidsminneforeningens tidlige arbeid med å verne det unike norske, og fram til UNESCOs kriterier for innskriving på Verdensarvlista, der det unike fortsatt er et av de viktigste kriteriene. Det vanlige må også gies en mulighet til vern, hvis ikke kan vi ende opp med den paradoksale situasjonen at det vanlige folk kjenner forsvinner. Rørosområdet består av flere historier, historier som har kommet i skyggen av den fokuserte verdensarven. Det har vært befolkning i området helt fra mesolittikum og framover til dagens samfunn. Naturressursene har alltid vært viktige for befolkningen i området, helt fra jeger-/samlerbefolkningen via jernvinnenes utnyttelse av myrmalm, og fram til Kobberverkets utnyttelse av kobbermalmen. Både arbeidere og funksjonærer på verket høstet også av naturen gjennom gårdsdrift i tillegg til verksjobben. Konklusjonen på mitt arbeide er at Verdenskulturminnet Røros er en kulturell konstruksjon. Dette ut fra at kun en del av fortida til et område har fått fokuset rettet mot seg. De andre historiene Rørosområdet har å fortelle har blitt underkommunisert, og kan dermed bli sett på som mindre viktige.en
dc.format.extent1527728 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/98
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_23
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2006 The Author(s)
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Nordisk arkeologi: 091en
dc.subjectKulturminneen
dc.subjectKulturvernen
dc.subjectRørosen
dc.subjectNorgeen
dc.subjectVerdensarvenen
dc.titleVerdenskulturminnet Røros - en kulturell konstruksjon? En studie av kulturminneforvaltningen på Rørosen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgavenor


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record