Show simple item record

dc.contributor.advisorHelgesen, Mai Brit
dc.contributor.authorHansen, Bente Renate Rasmussen
dc.date.accessioned2016-10-26T09:14:17Z
dc.date.available2016-10-26T09:14:17Z
dc.date.issued2016-05-04
dc.description.abstractBakgrunn og formål: Tema for dette studiet er hvordan veiledning kan bidra til læring for lærere. Lite visste jeg om spesialpedagogikk da jeg startet på studie, master i spesialpedagogikk. Jeg begynte på min videreutdanning straks jeg var ferdig med grunnskolelærerutdanningen 1-7 klasse. Underveis i grunnutdanningen fikk vi så vidt innblikk i spesialpedagogikk, svært lite, men nok til at jeg så behovet for økt kunnskap innenfor dette feltet. Jeg følte at min ”ryggsekk” ikke var lastet nok til å starte på den viktige jobben som lærer. Behovet for spesialpedagogikk øker i skolen derfor er det for meg merkelig at spesialpedagogikk var lite integrert i den nye grunnskolelærerutdanningen (Regjeringen, 2010). Spesialpedagogikk er viktig i forhold til tilpasset opplæring, det handler om å få elevene til å lykkes. Regjeringen dannet i 2012 en ekspertgruppe som skulle jobbe med å integrere spesialpedagogikk i blant annet lærerutdanningen, rapporten ble publisert i 2014 (Forskningsrådet, 2014). Paradoksalt var 2014 det året det første studentkullet var ferdig med grunnskolelærerutdanningen. Jeg vil forsiktig påstå at vi var ”prøvekluter”. Min opplevelse som ”prøveklut” var starten på min motivasjon til studiet, master i spesialpedagogikk. Min tidligere erfaring med diagnosen spesifikke språkvansker bunner i nær relasjon til et familiemedlem. Jeg har vært vitne til hva konsekvensene kan bli om det ikke iverksettes tidlig innsats. Det var med bakgrunn i min personlige erfaring at min interesse for veiledning ble vekket. På grunn av en praksisperiode hos Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) fikk jeg i løpet av masterstudiet et innblikk i arbeidsoppgavene til en PP-rådgiver, men også hvilke utfordringer de møter i sitt yrke. Kombinert med en erkjennelse på at veiledningen ikke alltid bidrar til hensikten med veiledningen, dannet det seg spørsmål som, hvilke type veiledning gis til lærere, hvordan kan veiledning bidra til læring. Disse spørsmålene og min tidligere erfaring var med på å danne formålet med studie. Med bakgrunn i dette valgte jeg PPT sitt arbeidsområde, veiledning til lærere, som tema til dette studiet.en_US
dc.description.abstractProblemstillingen lyder som følgende: Hvordan kan veiledning bidra til læring for lærere som underviser elever med spesifikke språkvansker? Metode: Oppgaven har en kvalitativ tilnærming med karakter av en case-design med tre case. Semistrukturert intervju har blitt brukt som metode for innsamling av data. Resultat: Undersøkelsen viser at veiledningen synes å ikke føre til læring. Samtidig forteller det meg ikke at det er utelukkende på grunn av veiledningskompetanse, men også på grunn av et mangelfullt samarbeid og struktur. Samtidig gir et mangelfullt samarbeid konsekvenser for om veiledningen oppleves som tilfredsstillende.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9901
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3901
dc.subjectspesialpedagogikken_US
dc.subjectspecial needsen_US
dc.subjectskoleen_US
dc.subjectschoolen_US
dc.subjectPP Tjenesteen_US
dc.subjectPedagogisk psykologisk tjenesteen_US
dc.subjectveiledningen_US
dc.subjectguidanceen_US
dc.subjectsamarbeiden_US
dc.subjectcooperationen_US
dc.subjectlæringen_US
dc.subjectlearningen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.title"Dem må være i min verden". En kvalitativ studie om veiledning mellom PP-rådgiver og lærereen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)