Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugen, Richard
dc.contributor.authorSørensen, Linn
dc.date.accessioned2016-10-26T14:01:04Z
dc.date.available2016-10-26T14:01:04Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.description.abstractDenne oppgaven har til hensikt å frembringe kunnskaper om «De Utrolige Årene», da med spesiell vekt på lærerprogrammet. Det har de siste årene også vært et stort fokus på elevers psykososiale miljø i skolen. Denne oppgaven har hatt som mål å se på om lærerprogrammet har potensiale til å bidra til å sikre elevers rett til et godt psykososialt miljø i grunnskolen. I dette arbeidet er litteraturstudie brukt som metode. Oppgaven er en gjennomgang av eksisterende teori og noe forskning på temaet. I tillegg har jeg brukt offentlige dokumenter for å finne hva som kan inngå i disse begrepene. Resultatene viser at det på mange områder er sammenfallende innhold og temaer i lærerprogrammet og i litteratur som omhandler psykososialt miljø, herunder havner også begrepene læringsmiljø og klasseledelse som en del av psykososialt miljø. Lærerprogrammet er et manualbasert program som på noen områder styrer de som tar det i bruk, mens på andre områder gir stor frihet. Ut fra det som kom frem i oppgaven, kan det se ut til at det er slike manualbaserte programmer som er ønskelig å bruke i skolen, nettopp på grunn av sin struktur, forutsigbarhet, og ved å gi lærere verktøy for å kunne arbeide sammen om felles mål.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9905
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.titleFra brannslukker til proaktiv voksen. - De Utrolige Årenes potensial for å bidra til å sikre elevers rett til et godt psykososialt miljø.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)