Show simple item record

dc.contributor.advisorSchultz, Jon-Håkon
dc.contributor.authorHatlen, Ole Nerum
dc.date.accessioned2016-10-26T14:04:38Z
dc.date.available2016-10-26T14:04:38Z
dc.date.issued2016-06-06
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn og formål: ADHD er en av de mest vanlige psykiatriske forstyrrelsene hos barn, som vedvarer inn i voksen alder i de fleste tilfeller. Oppmerksomhetssvikt, hyperaktivitet og impulsivitet utgjør kjernesymptomene for ADHD-diagnosen. Forskning viser at fysisk inaktivitet har økt blant barn og ungdom. Inaktiv atferd kan føre til dårligere selvbilde, svekkede familierelasjoner og redusert tilfredsstillelse med livet. Formålet med studien er å undersøke og belyse hvilken betydning fysisk aktivitet kan ha i hverdagen for unge voksne med diagnosen ADHD. Kan fysisk aktivitet påvirke hvordan de opplever symptomene for ADHD. Metode: Studien benytter seg av kvalitativ metode og har et retrospektivt perspektiv. Den bygger på fire semistrukturerte intervju, av unge voksne med ADHD i alderen 22-28 år. Informantene deler sine erfaringer gjennom tilbakeblikk og beskrivelser helt fra sin egen barndom. Funn: Informantene beskrev at fysisk aktivitet har en positiv innvirkning på ADHD-symptomene. Den positive innvirkningen kommer tydelig frem, ved at etter fysisk aktivitet oppleves mindre rastløshet i form av indre uro og energi. Fysisk aktivitet kan dermed sees på som et uro- og energifrigjørende verktøy. Informantene beskrev at de opplever hverdagen bedre når de jevnlig er i fysisk aktivitet, og det fører til bedre selvfølelse. Fysisk aktivitet er lett tilgjengelig og utfordringen er å tilpasse mengden slik at totalbelastningen ikke blir for stor. Det fremkommer at hvilken aktivitet som gjennomføres ikke er avgjørende, kravet er at aktiviteten må være motiverende og av egeninteresse. Informantenes fokus ligger på et høyt ukentlig og daglig energiforbruk.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9906
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3901
dc.subjectADHDen_US
dc.subjectFysisk aktiviteten_US
dc.subjectSelvfølelseen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.titleBobler i blodet. Betydningen av fysisk aktivitet for unge voksne med ADHD.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)