Show simple item record

dc.contributor.advisorRønbeck, Ann Elise
dc.contributor.authorDidriksen, Tove Elisabeth
dc.date.accessioned2016-10-26T14:07:50Z
dc.date.available2016-10-26T14:07:50Z
dc.date.issued2016-06-28
dc.description.abstractProblemstilling: «Hvordan forstår grunnskolelærere begrepene tidlig innsats og tilpasset opplæring relatert til matematikk, og hvordan arbeider de med dette i forhold til elever som strever med matematikk?». For å utdype problemstillingen benyttes følgende forskningsspørsmål: • Hva forstår lærerne med begrepene tidlig innsats og tilpasset opplæring relatert til matematikkfaget? • Hvordan arbeider lærerne for å finne ut om elever har behov for tidlig innsats og tilpasset opplæring i matematikkfaget? • Hvordan gjennomfører lærerne tidlig innsats og tilpasset opplæring i matematikk for elever som strever med faget? Kort beskrivelse: Gjennom en kvantitativ metode blir tre matematikklærere i grunnskolen intervjuet. De forteller at tidlig innsats og tilpasset opplæring gjennomføres for elever med utfordringer i matematikk. Matematikklærerne benytter matematisk samtale som kartleggingsstrategi og undervisningsmetode. Læringsvenn har fått en sentral plass, og matematikklærerne mener den gir elevene et eierforhold til egen læring. De forteller at god relasjon mellom lærer og elev er nødvendig for å få engasjerte elever, og for å lykkes med tidlig innsats og tilpasset opplæring i matematikk. Tilbud om mattefres gis til elever som trenger ytterligere hjelp enn det læreren klarer å gi i klasserommet. Konklusjon: Det må fortsatt jobbe med tidlig innsats og tilpasset opplæring i matematikk, og skoleledelsen må implementere dette i lærerstabenen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9907
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSPEMG_06-7
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.titleTidlig innsats og tilpasset opplæring. Hvordan forstår grunnskolelærere begrepene tidlig innsats og tilpasset opplæring relatert til matematikk, og hvordan arbeider de med dette i forhold til elever som strever i matematikk?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)