Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHauan, Viktoria
dc.date.accessioned2016-11-04T13:07:53Z
dc.date.available2016-11-04T13:07:53Z
dc.date.issued2016-05-03
dc.description.abstractTemaet for oppgaven er hvordan historisk fiske benyttes som tildelingskriterium for kvoter til tredjeland i Fiskevernsonen ved Svalbard. Norge fikk suverenitet over Svalbard ved Svalbardtraktaten i 1925 mot at traktatpartene beholdt sine ”terra nullius”-rettigheter, som blant annet gir lik rett til fiske. Ved opprettelsen av en 200-mils sone utenfor Svalbard i 1977 var det uenighet blant traktatpartene vedrørende traktatens geografiske anvendelsesområde. For å unngå unødvendig tvist om fortolkningen av traktaten valgte Norge derfor å opprette en ikke-diskriminerende sone hvor fiskerireguleringer skal fastsettes slik at de er i samsvar med traktaten og ikke gir uttrykk for nasjonal forskjellsbehandling. Likevel fordeles kvoter for nordøstarktisk torsk kun til de statene som kunne vise til et historisk fiske før Fiskevernsonen ble opprettet. Oppgaven tar sikte på å undersøke om norsk kvotekriterium, slik det anvendes i dag, er i samsvar med folkeretten.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9933
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Folkerett: 344en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::International law: 344en_US
dc.titleHistorisk fiske som tildelingskriterium for torskekvoter til tredjeland i Fiskevernsonen ved Svalbard. Er norsk kvotekriterium i samsvar med folkeretten?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)