Show simple item record

dc.contributor.advisorHelland, Turid
dc.contributor.authorMærlie, Tone
dc.date.accessioned2015-03-11T06:16:11Z
dc.date.accessioned2016-11-08T14:39:34Z
dc.date.available2016-11-08T14:39:34Z
dc.date.issued2014-11-01
dc.description.abstractIntroduksjon: I denne studien er det satt fokus på to standardiserte lesetester; Logos og STAS. Tradisjonelt benyttes disse testene for å gi et mål på hvor langt et barn har kommet i leseprosessen. Gjennom mitt arbeid i PP-tjenesten opplever jeg at resultatene vi får på disse testene kan være uensartet, og at testprofilen til en og samme elev kan være motstridende. Denne studien søker derfor å belyse, analysere og diskutere sammenhengen mellom variablene i Logos og STAS som måler aspekter ved elevenes leseferdigheter, spesifisert ved nonordavkoding og ordavkoding. Spesielt rettes fokuset mot hvordan måleinstrumentene samsvarer i forhold til å kategorisere elevenes leseferdighet basert på gruppetilhørighet fremstilt i måleinstrumentene. Utvalget i studien besto av 10 elever med lesevansker. Resultat: Studien fant at det er en sterk og signifikant sammenheng mellom måleinstrumentene Logos og STAS i forhold til hvordan de fanger opp elever med fonologiske og ortografiske avkodingsvansker, noe som var forventet teoretisk. Et noe uventet funn var imidlertid at to standardiserte tester som er mye brukt i Norge anvender ulike skåringskriterier ved fremstilling av gruppetilhørighet og forskjellige grenseskåre for kritisk grense. Dette kan gi alvorlige konsekvenser da vi vet at riktig identifisering av elever med lesevansker danner grunnlaget for å ta avgjørelser om oppfølging som kan få stor betydning for elevens liv.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9947
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDLOG-3900en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.titleLesetester og avkodingsferdigheter. En komparativ studie av to lesetester.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record