Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsskog, Petter Meldal
dc.contributor.authorUtabazi, Ejansony
dc.date.accessioned2016-11-09T10:17:47Z
dc.date.available2016-11-09T10:17:47Z
dc.date.issued2016-05-02
dc.description.abstractOppgavens tema er krav til omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere etter prinsippet om barnets beste. Etter barnekonvensjonen art.3 nr. 2 har barn rett til forsvarlig omsorg uavhengig av deres oppholdsstatus eller statsborgerskap. Et minimumskrav for at omsorg skal anses som forsvarlig er at barnet sikres rettighetene i barnekonvensjonen. Hvert år krysser barn landegrenser og reiser alene i utlandet av ulike årsaker, blant annet på grunn av krig og fattigdom i hjemlandet sitt. Mange av barna drar uten foreldrene sine eller andre med foreldreansvar. Flere av disse kommer til Norge. Det er disse barna som kalles enslige mindreårige asylsøkere. I oppgaven behandles blant annet problemstillinger knyttet til om enslige mindreårige over 15 år forskjellsbehandles, og om denne forskjellsbehandlingen kan begrunnes i prinsippet om barnets beste.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9953
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Public law: 343en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Offentlig rett: 343en_US
dc.titleKrav til omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere etter prinsippet om barnets besteen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)