Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBrekke, Mary
dc.contributor.authorFagervik, Andreas
dc.date.accessioned2016-12-14T08:56:34Z
dc.date.available2016-12-14T08:56:34Z
dc.date.issued2016-11-01
dc.description.abstractFormålet med studien har vært å sette fokus på veiledningsforholdet mellom leder og deltager i arbeidstrening. Problemstilling og forskningsspørsmål: Hvordan etableres og gjennomføres et veiledningsforhold mellom leder og deltager i arbeidstrening? Forskningsspørsmålene sentrerer rundt leders opplevelse av å veilede en deltager i arbeidstrening innenfor tiltakets rammer og betingelser, samt hvordan deltagers perspektiv ivaretas på beste måte. Teori: Oppgavens teoretiske grunnlag bygger på teorier omkring veiledning og mentorskap, sosiale forhold og relasjoner, læring i praksis og ledelse. Metode: Oppgaven er en empirisk studie. For å belyse problemstillingen har to tiltaksarrangører for arbeidstrening i ordinær virksomhet blitt intervjuet. Resultater: Funnene i denne studien indikerer at lederne har utviklet ny forståelse av å veilede en deltager i arbeidstrening. De indikerer også at veiledningen som foregår innenfor denne konteksten, er helt særegen på grunn av de spesielle rammene som veiledningen foregår innenfor.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10037
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en_US
dc.titleVeiledning innenfor arbeidstrening. En kvalitativ casestudie av veiledningsforholdet mellom leder og deltager i arbeidstreningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel