Show simple item record

dc.contributor.advisorSæle, Rannveig Grøm
dc.contributor.authorOlsen, Viktoria
dc.date.accessioned2017-02-02T06:40:35Z
dc.date.available2017-02-02T06:40:35Z
dc.date.issued2016-11-01
dc.description.abstractDenne studien ble utført for å undersøke om holdninger til og reaksjoner på feil hadde sammenheng med karakterene til studenter. Studien søkte også å finne en naturlig holdning til feil, og undersøke hvilken sammenheng denne hadde med de andre faktorene. Utvalget bestod av 95 studenter, der 76,8% av deltakerne var kvinner og 23,2% menn. Gjennomsnittsalderen til deltakerne var 24,2 år. Spørreskjemaet Error-Oriented Motivation Scale (Schell, 2012), samt egenkomponerte spørsmål ble brukt til å måle holdninger til feil og karakterer. Regresjonsanalysen fant ikke sammenheng mellom karakterer og holdninger til feil hos studentene. Ved bruk av eksplorerende faktoranalyse fant studien to faktorer som ble kalt Avslappet holdning til feil og Aksepterende holdning til feil. Avslappet holdning til feil var negativt korrelert med de tre faktorene Error Worry, Error Learning og Error Covering fra spørreskjemaet EOMS.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10275
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPSY-2901
dc.subjectfeilorientering, feilhåndteringen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Sosial- og arbeidspsykologi: 263en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Social and occupational psychology: 263en_US
dc.titleForholdet mellom ulike orienteringer mot feil og studenters karaktereren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)