Show simple item record

dc.contributor.advisorØstbye, Stein
dc.contributor.authorBerg, Kristin
dc.date.accessioned2007-06-14T07:34:19Z
dc.date.available2007-06-14T07:34:19Z
dc.date.issued2007-05-15
dc.description.abstractDiskusjonen i denne oppgaven går ut på hvorvidt FoU samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter bidrar til å skape vekstkraftige næringsklynger. Jeg ser på dette gjennom en enkel oligopolmodell bestående av to like bedrifter som foretar strategivalg angående FoU og produksjonskvantum. Beslutningsprosessen illustreres som et tretrinnsspill hvor bedriftene først velger om de vil samarbeide om FoU eller ikke, så følger avgjørelsen om selve ressursbruken i FoU og til sist hvor mye de ønsker å produsere. Utgangspunktet til modellen er hentet fra totrinnsspillene i d`Aspremont og Jaquemin (1988) og som Kultti og Takalo (1998)foretok en utvidelse av noen år senere. Min modell er en variant av Kultti og Takalo hvor jeg tilegner parameterne gamma og beta(greske bokstaver)i modellen visse iboende egenskaper og jeg ser på hvilken påvirkning disse har på profittutviklingen til bedriftene. Gamma representerer kostnadene forbundet med FoU og er antatt å ha en perifer effekt (sentrifugalkraft) på bedriftenes lokaliseringsvalg som betyr at de beveger seg vekk fra sentrum. Motsatt representerer beta produktivitetsgevinstene som kan følge i kjølvannet av FoU og som modellen forutsetter har en samlende effekt (sentripetaleffekt) på lokaliseringsvalgene til bedriftene. Med andre ord vil de økonomiske aktørene velge å lokalisere seg nærmere sentrum. Intuisjonen i modellen min er hentet fra Gerlach et.al (2005) som tar for seg fenomenet labour pooling. Her er det bedriftenes FoU prosjekter som påvirker utviklingen i lønnskostnadene og om de på sikt klynger seg eller etablerer seg spredt. Bedrifter eller klynger av bedrifter som klarer å differensiere forskningen sin vil oppnå stordriftsfordeler knyttet til produksjonen og som demper temperaturen i lønnsveksten. Næringsklynger som ikke klarer dette samarbeidet vil oppleve sterk konkurranse om arbeidskraften og medfølgende vekst i lønningene. Lønningene vil da påvirke bedriftene om de ønsker å etablere seg i nærheten av andre bedrifter innen samme bransje eller om de vil ønske å drive i utkanten av næringslyngene. Spilloverparameteren og FoU-kostnadene har slik fått en paralell til stordriftsfordelene og lønnskostnadene i Gerlach et.al. Resultatene fra analysen sammenlignes så med effektene fra omstillingsprosessene som er i gang i Grenland, og om de gir merkbare endringer i den økonomiske veksten i regionen. Statistikk hentet fra foretaksregistret via hjemmesidene til Vekst i Grenland viser at de to siste årene så har det vært en positiv lønnsomhetsutvikling for foretakene i området som består kommunene Skien,Porsgrunn,Siljan og Bamble.en
dc.format.extent761221 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1027
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_824
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subjectregionaliseringen
dc.subjectFoUen
dc.subjectnæringsklyngeren
dc.subjectproduktiviteten
dc.titleBidrar FoU til dannelsen av næringsklynger?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record