Show simple item record

dc.contributor.advisorAaker, Harald
dc.contributor.authorBrandsberg, Nina Reiertsen
dc.date.accessioned2007-06-20T06:18:40Z
dc.date.available2007-06-20T06:18:40Z
dc.date.issued2007-06-13
dc.description.abstractDenne oppgaven behandler norske børsnoterte oppdrettsselskapers tilpasning til International Financial Reporting Standards (IFRS) med hovedfokus på IAS 41 Agriculture. I første del av oppgaven gjennomgås regnskapsregulering for børsnoterte selskaper etter innføring av IFRS, herunder viktige forhold i norsk regnskapslovgivning, IFRS og IAS 41. I henhold til IAS 41 skal all levende biomasse verdsettes til virkelig verdi, i motsetning til tidligere hvor historisk kost var gjeldende praksis gjennom regnskapsloven. I andre del flyttes fokus fra teori til praksis og bransjeselskapenes egen tolkning av IAS 41. Bransjens argumentasjon mot bruk av virkelig verdi og kredittilsynets innevendinger mot denne tolkningen, som de mener strider mot lovgivningen, blir gjenomgått. Tvistesaken mellom bransjen og kredittilsynet ender i siste instans hos finansdepartementet (FIN), som tar et endelig vedtak i saken hvor bransjen blir pålagt å verdsette all levende biomasse til virkelig verdi ved å beregne en hypotetisk markedspris for all levende fisk. Vedtaket gjelder f.o.m. 4.kvartal (Q4) 2006 og kan ikke påklages. Cermaq ASA blir videre brukt som case i en regnskapsanalyse hvor målet er å få et bilde av hvilke effekter de ulike verdsettelsesmetodene; historisk kost, bransjens tolkning og FINs vedtak, har på egenkapitalandel og driftsresultat. Kvartalsregnskapet Q4 2006 gjennomgås med hensikt kartlegge i hvilken grad selskapet har fulgt opplysningskravene i IAS 41. Spesielt viktig er en bestemmelse som sier selskapene skal gi detaljopplysninger om verdsettelsesmetoden. Til slutt behandles regnskapskvalitet, brukerrelevans og earnings management Spesielt viktig her er regnskapsbrukernes oppfatnings av informasjonsverdien i virkelig verdi beregningene, slik bransjen er pålagt av FIN å gjennomføre dem. En undersøkelse gjort blant finansanalytikere, som har børsnoterte sjømatselskaper som ansvarsområde, danner fundamentet i denne analysen. Mulighetene for earnings management under IAS 41 diskuteres også.en
dc.format.extent1269396 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1049
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_807
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920en
dc.subjectVDP::Landbruks- og fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Akvakultur: 922en
dc.subjectvirkelig verdien
dc.subjectearnings managementen
dc.subjectIAS 41en
dc.subjectIFRSen
dc.subjectoppdrettsnæringen,en
dc.titleIAS 41 Agriculture - implementert i norsk oppdrettsnæring - brukerrelevans og ”Earnings Management”en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record