Show simple item record

dc.contributor.authorMunkejord, Mai Camilla
dc.date.accessioned2017-03-10T09:58:48Z
dc.date.available2017-03-10T09:58:48Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractTil tross for innvandrernes økende andel og betydning i det profesjonelle helse- og omsorgsarbeidet i alle deler av landet, er vår kunnskap om denne gruppen fortsatt begrenset. Denne artikkelen analyserer dybdeintervjuer med 17 innvandrere i Finnmark med vekt på relasjonelle aspekter i deres fortellinger om å arbeide som helse- og omsorgsarbeidere. Migrantene legger vekt på sin evne til å håndtere en ny arbeidssituasjon og til å etablere trygghet og tillit i nære relasjoner til ulike brukere, hvorav noen etter hvert fremstår nesten som familiemedlemmer. Informantene legger også vekt på at de føler seg respektert av kolleger og ledelse. Materialet som helhet kan således tolkes som en mestringsfortelling som peker på helse- og omsorgssektoren som en potensielt særlig egnet arena for inkludering av innvandrere.en_US
dc.description.abstractDespite immigrants’ increasing share and importance in professional care work in all parts of Norway, our knowledge of this group remains limited. This article makes a contribution to this emerging field, drawing on data from an in-depth qualitative study with 17 immigrants working as professionals in the healthcare sector in Finnmark. Focusing on relational dimensions in the migrants’ stories about working in this sector, the article shows that several of the informants emphasize that they are able to establish confidence and trust in their relationships to different users, some of whom eventually become almost like family members. The migrants also stress that they feel respected by colleagues and leaders at the work place.en_US
dc.descriptionSubmitted manuscript version. Published version at <a href=https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2016-03-09>https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2016-03-09</a>.en_US
dc.identifier.citationMunkejord MC. "Jeg jobber med hjertet" Innvandreres erfaringer med å arbeide i helse- og omsorgssektoren. Tidsskrift for omsorgsforskning. 2016;3(3):232-240en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1395855
dc.identifier.doi10.18261/issn.2387-5984-2016-03-09
dc.identifier.issn2387-5976
dc.identifier.issn2387-5984
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10536
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.journalTidsskrift for omsorgsforskning
dc.relation.projectIDinfo:eu-repo/grantAgreement/RCN/FundingProgram/214265/Norway///en_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectOmsorgen_US
dc.subjectmigrasjonen_US
dc.subjectprofesjonelt helse- og omsorgsarbeiden_US
dc.subjectrelasjoner til pasienteren_US
dc.subjectinkluderingen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200en_US
dc.subjectCareen_US
dc.subjectmigrationen_US
dc.subjectprofessional care workersen_US
dc.subjectrelationships with care recipientsen_US
dc.title"Jeg jobber med hjertet" Innvandreres erfaringer med å arbeide i helse- og omsorgssektorenen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record