Show simple item record

dc.contributor.authorTønnessen, Siri
dc.contributor.authorKassah, Bente lilljan lind
dc.contributor.authorTingvoll, Wivi-Ann
dc.date.accessioned2017-03-12T12:14:06Z
dc.date.available2017-03-12T12:14:06Z
dc.date.issued2016-03-09
dc.description.abstractBakgrunn: Samhandling mellom aktører i spesialist- og kommunehelsetjenesten om pasienter som skrives ut fra sykehus har vært en utfordring. Ett av målene med tiltakene i samhandlingsreformen er at denne samhandlingen skal bedres. Hensikt: I denne studien har vi sett på samhandlingen mellom aktørene i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Hensikten var å få kunnskap om hvordan sykepleierne i hjemmesykepleien opplever at samhandlingen fungerer når pasienter skrives ut fra sykehus, to og et halvt år etter innføringen av samhandlingsreformen. Metode: En kvalitativ studie med individuelle dybdeintervju av sju sykepleiere i hjemmesykepleien ble gjennomført sommeren 2014. Datamateriale ble analysert og fortolket etter fenomenologisk-hermeneutisk metode. Resultat: Sykepleierne beskriver at samhandlingen om pasienter med kreft fungerer godt. Samhandlingen om andre pasienter er imidlertid utfordrende. Samhandlingen er preget av ulike perspektiver på hva som skal tillegges vekt. Sykepleierne i hjemmesykepleien opplever også å ha begrenset makt og innflytelse samt at informasjonsflyten er begrenset. Konklusjon: Samhandlingen mellom helsepersonell på sykehus og hjemmesykepleie om pasienter som skrives ut fra sykehus fungerer ikke etter hensikten. Dette ser ut til å ha sammenheng med skjev maktfordeling mellom aktørene og at det ikke er etablert en felles forståelse av hva de skal samhandle om, og hvordan. Bedring krever organisatoriske endringer slik at maktrelasjonen mellom aktørene balanseres. I tillegg må aktørene utvikle kunnskap, vilje og evne til å samarbeide på tvers av organisatoriske enheter.en_US
dc.descriptionLenke til utgivers versjon: 10.4220/Sykepleienf.2016.56496en_US
dc.identifier.citationTønnessen S, Kassah Bll, Tingvoll W. Hjemme­sykepleien i samhandling med spesialist­helsetjenesten . Sykepleien Forskning. 2016;11(1):16-24en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1342930
dc.identifier.doi10.4220/Sykepleienf.2016.56496
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.issn1891-2710
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10588
dc.language.isonoben_US
dc.publisherSykepleienen_US
dc.relation.journalSykepleien Forskning
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en_US
dc.titleHjemme­sykepleien i samhandling med spesialist­helsetjenestenen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal article
dc.typeTidsskriftsartikkel


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record