Show simple item record

dc.contributor.authorHovdenak, Sylvi Stenersen
dc.date.accessioned2017-03-17T08:58:37Z
dc.date.available2017-03-17T08:58:37Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractI internasjonal forskning ser vi en økende interesse for den aristoteliske kunnskapsformen fronesis, praktisk klokskap, når det gjelder utvikling av profesjonalitet i ulike utdanningskontekster. I artikkelen blir fronesis som kunnskapsform diskutert, problematisert og relatert til dagens profesjonsutdanning i medisin. Videre stilles det grunnleggende spørsmålet om hvorfor fronesis bør ha en sentral posisjon i legeutdanningen. Denne problemstillingen søkes belyst ved hjelp av ulike faglige perspektiver hentet fra forskere som er opptatt av medisinsk utdanning. I artikkelen argumenteres det blant annet for at fronesis som kunnskapsform kan forstås som et motsvar til en stadig økende instrumentell tenkning relatert til profesjonell utdanning, profesjonell praksisutøving og politiske beslutninger. Det tredje spørsmålet som blir tatt opp i artikkelen er hvordan fronesis kan komme til uttrykk i legeutdanningen. For å belyse denne problemstillingen blir det presentert data fra evalueringen av revisjonen av studieplanen for profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Her refereres det til studentenes perspektiver på hva som kjennetegner en god legeutdanning, og i hvilken grad fronesis kommer til uttrykk i dagens og fremtidens legeutdanning. Det blir også pekt på hvilke fremtidige utfordringer som kan knyttes til den videre utviklingen av fronesis som kunnskapsform.en_US
dc.descriptionPublished version. Source at <a href=http://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2016-04-05>http://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2016-04-05</a>. License <a href=https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>CC BY 4.0</a>.en_US
dc.identifier.citationHovdenak SS. Fronesis som kunnskapsform i legeutdanningen. UNIPED. 2016;39(4):330-344en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1390344
dc.identifier.doi10.18261/issn.1893-8981-2016-04-05
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10752
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.journalUNIPED
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectkunnskapsformeren_US
dc.subjectfronesisen_US
dc.subjectlegeutdanningen_US
dc.subjectlæringsarenaeren_US
dc.subjectprofesjonell kompetanseen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.titleFronesis som kunnskapsform i legeutdanningenen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record