Show simple item record

dc.contributor.advisorMoldenæs, Turid
dc.contributor.authorVikan, Isabell Pettersen
dc.date.accessioned2017-03-22T07:50:03Z
dc.date.available2017-03-22T07:50:03Z
dc.date.issued2016-11-14
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er lojalitet blant ansatte i organisasjoner. Problemstillingen er tredelt: 1) Hva er de mest sentrale begrepene om lojalitetsbygging i organisasjoner, og hvordan defineres disse i forskningslitteraturen? 2) Hva er likhetene og forskjellene mellom disse når det gjelder hva de finner av årsaker til, og effekter av lojalitet? 3) Hvordan skapes lojalitet blant ansatte i en organisasjon, og hvilke effekter har lojale ansatte for organisasjonen som helhet, og for de ansatte selv? For å besvare disse spørsmålene har jeg gjennomført en litteraturreview av til sammen 36 artikler. For det første har jeg funnet at de mest sentrale begrepene om lojalitet i organisasjoner er å finne innenfor forskningsfeltene organisasjonsforpliktelse og intern merkevarebygging. For det andre viser min studie at forskjellene mellom disse feltene i hovedsak handler om hvilke variabler man fokuserer på i studiene av lojalitet. De finner imidlertid mange av de samme årsakene til, og effektene av lojalitet. For det tredje viser resultatene viser at det å skape lojale ansatte i stor grad handler om å få ansatte til å føle seg komfortable og kompetente i sin rolle i organisasjonen samtidig som de føler seg sett, hørt og involvert. Ansatte må være klar over hvilke verdier, visjoner og mål organisasjonen har og ledelsen spiller en viktig rolle i å kommunisere dette til sine ansatte. Riktig atferd og god innsats må belønnes og alle ansatte må føle at de er en viktig del av organisasjonen. Lojale ansatte har en effekt på organisasjonen rent økonomisk og på organisasjonsatferd og holdninger hos de ansatte. Lojalitet fører blant annet til lojale kunder, lavere fravær, mindre turnover, mer produktivitet og lavere kostnader samt mer motiverte og engasjerte ansatte som ønsker å bli værende i organisasjonen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10816
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.titleLojalitet i organisasjoner. Hva, hvordan og hvorfor?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record