Show simple item record

dc.contributor.advisorMikalsen, Knut H.
dc.contributor.authorDotseth, Audun
dc.contributor.authorMøller, Anders
dc.date.accessioned2017-03-22T07:59:19Z
dc.date.available2017-03-22T07:59:19Z
dc.date.issued2016-11-14
dc.description.abstractDenne oppgaven har hatt til hensikt å kartlegge kulturen i Telemark Bataljon (TMBN) og Panserbataljonen(PBN) for å se på om kulturen har utviklet seg ulikt mellom de to avdelingene, og hva som har vært årsakene til dette. Bakgrunnen er at Forsvaret og Hæren har siden den kalde krigen vært gjennom en stor omstilling. En del av dette har vært profesjonalisering og utvikling av profesjonskultur. Telemark Bataljon stasjonert på Rena har dannet kjernen i hærens hurtige reaksjonsstyrke, bestående av kun vervede soldater, mens tilsvarende bataljon i nord er Panserbataljonen på Setermoen, med både vervede og vernepliktige. I 2011 slo stortingsproposisjon 73s fast at Panserbataljonen skulle profesjonaliseres med et økt antall vervede. Rammeverket Competing Values Framework (CVF) og Organizational Cultural Assessement Instrument (OCAI) har blitt benyttet for å samle inn data. I tillegg har det blitt gjennomført intervju for å bekrefte/avkrefte funnene og få mer detaljert kunnskap om årsakene. Undersøkelsen ble gjennomført på en underenhet i hver av to avdelingene. Disse ble valgt ut fordi de er likt utrustet, har like oppdrag og begge avdelingene har et stort innslag av vervede. Kulturkartleggingen viste at Stormeskadron 4/PBN har en klankultur, mens Mekanisert infanterikompani 4/TMBN har en markedskultur. Avdelingene har en ulik kultur innenfor to av seks kulturdimensjoner. Mekanisert infanterikompani 4/TMBN har en overensstemt kultur, mens Stormeskadron 4/PBN har en mindre overensstemt kultur. Avdelingene er like innenfor fire av seks kulturdimensjoner. Årsaken til forskjellen i kulturen kan forklares utfra hvordan kultur utvikles. Avdelingene arbeider i et noe forskjellig miljø, har forskjellig personellsammensetning og selekterer personell ulikt. Det at kulturen er lik innenfor fire av seks kulturdimensjoner kan forklares utfra et integrasjonsperspektiv, og en ønsket utvikling av profesjonskultur i forsvaret.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10817
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3906
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.titleOrganisasjonskultur i manøveravdelinger. En kulturkartleggingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record